Nieuws

Instroomgroep 1C

Geplaatst: 17 november, 2017

Vanaf februari 2018 gaan wij starten met de instroomgroep 1C. We zijn heel blij u te mogen voorstellen aan de leerkrachten van deze groep: Inke van den Bos en Willianne Bakker.

Ik ben Inke van den Bos, 32 jaar en ik woon in Ede. Ik woon daar gezellig met mijn twee katten; mini en Lola.
In 2007 heb ik de PABO afgerond op Domstad in Utrecht. Ik heb daarna de opleiding tot hoofdagent gevolgd op de Politieacademie in Apeldoorn. Na 4 jaar opleiding heb ik 3 jaar bij de Politie gewerkt. Ik werkte op straat en ging naar meldingen waar mensen voor belden. In 2017 ben ik teruggekeerd in het onderwijs. Op twee verschillende scholen heb ik een onderbouwgroep gedraaid. Vanaf februari 2018 start ik samen met Willianne de instroomgroep 1c op De Ladder. Ik heb hier heel veel zin! Ik kreeg een veilig en gezellig gevoel toen ik de school binnenstapte.
In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn vader en broer zodat ik volgend jaar de Nijmeegse vierdaagse weer kan gaan lopen.

Mijn naam is Willianne Bakker, ik ben 24 jaar en woonachtig in Veenendaal. Op dit moment ben ik een vierdejaars student Pabo aan de Christelijke Hoge School te Ede en zal ik mijn eindstage lopen op basisschool de Ladder. Vorig jaar heb ik voor mijn stage in groep 3 en 1/2B gestaan. Afgelopen jaar heb ik mij voornamelijk beziggehouden omtrent hoogbegaafdheid bij kleuters, ook wel de slimme kleuters genoemd. Dit schooljaar gaan juf Inke en ik met veel plezier de instroomgroep 1C opstarten. Op maandag, dinsdag en woensdag sta ik voor deze klas. Ik kijk er onwijs naar uit om met de leerlingen te gaan onderzoeken, ontdekken, ervaren, samen te werken en om samen plezier te hebben.

 

 


Kerstsamenzang

Geplaatst: 10 november, 2017

Op woensdag 13 december vindt in dorpshuis De Twee Marken de 37ste Kerstsamenzang plaats van 19.30u tot 20.30u. Met medewerking van Harmonie Manderen komt het dorp samen om kerstmuziek te zingen en te maken en naar een kerstverhaal te luisteren.

Speciaal voor deze avond wordt in samenwerking met de basisscholen een gelegenheidskoor georganiseerd. Kinderen vanaf groep vijf worden van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Het koor repeteert vier maal, op vrijdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur onder leiding van ervaren kinderkoordirigent Esther Crajé op De Ladder. De data van de koorrepetities zijn:
vrijdag 17 november om 13.00u
vrijdag 24 november om 13.00u
vrijdag 1 december om 13.00u
vrijdag 8 december om 13.00u

Als uw kind mee wil zingen tijdens de Kerstsamenzang, kan uw kind een aanmeldformulieren mee naar huis nemen. Deze liggen vanaf morgen in de groepen 5 t/m 8 klaar.


Actie Schoenmaatjes

Geplaatst: 7 november, 2017

Evenals voorgaande jaren willen wij ook jaar mee doen met ‘Actie Schoenmaatjes’. Actie schoenmaatjes is een actie van de stichting Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos met schoolspullen en speelgoed vullen voor kansarme kinderen wereldwijd. Jaarlijks doen tienduizenden kinderen met deze actie mee. In de afgelopen jaren zijn meer dan 1 miljoen schoenendozen gevuld en uitgedeeld.
Op vrijdag 10 november krijgen de kinderen van De Ladder een folder met informatie hierover mee naar huis. De plaatselijke kerken en scholen in Maarn en Maarsbergen doen ook met de actie mee.
De schoenendoos kan op school ingeleverd worden bij de
hoofdingang en tegenover de directiekamer. De uiterste
inleverdatum is donderdag 23 november. Op vrijdag 24 november worden de schoenendozen opgehaald en naar het verzamelpunt gebracht. Mocht u vragen hebben over deze actie, dan kunt u zich wenden tot Mieke de Groen. Wij hopen natuurlijk dat iedereen weer mee doet!


Mad Sciene techniekcursus

Geplaatst: 7 november, 2017

Ook dit schooljaar wordt er weer een naschoolse cursus van Mad Science georganiseerd voor kinderen uit groep 3 t/m 8 op zes dinsdagmiddagen van 14.30 tot 15.30 uur. Bij teveel inschrijvingen komt er een extra uur van 15.45 tot 16.45 uur. De kosten bedragen € 69,50. Er is een nieuw programma samengesteld. Kinderen krijgen een eerste kennismaking met wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Tussen de activiteiten door krijgen de kinderen duidelijke instructies en informatie over het dan behandelde thema. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen, zijn zeer educatief en stimuleren een onderzoekende leerhouding.

Dit alles wordt geleid door een professionele Mad Science docent. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren. De promoshow was op dinsdag 7 november 2017 voor de kinderen uit groep 1 t/m 8. Na afloop kregen de kinderen uit grope 3 t/m 8 een informatiefolder en inschrijfformulier mee naar huis. Hier kunt u uw kind inschrijven voor deze leuke en leerzame cursus. De cursusdagen zijn op:

Dag 1: 9 januari 2018
Dag 2: 16 januari 2018
Dag 3: 23 januari 2018
Dag 4: 30 januari 2018
Dag 5: 6 februari 2018
Dag 6: 13 februari 2018


Informatieavond herhuisvesting

Geplaatst: 28 oktober, 2017

Voor de zomervakantie heeft het team van De Ladder samen met het bestuur en de MR de visievertaling van De Ladder naar herhuisvesting in de Multifunctionele Accommodatie besproken en daarbij een Programma van Eisen opgesteld. De uitkomst hiervan zal maandag 13 november van 19.30u-21.00u worden gepresenteerd door Anke de Boer van ’De Mevrouwen’. Deze partij heeft ons bij dit proces begeleid. In de volgende Ladderkrant ontvangt u een samenvatting van de eisen en wensen voor het Programma van Eisen. Graag nodigen wij alle geïnteresseerde ouders van De Ladder uit om deze avond bij te wonen in het lokaal van groep 8. U bent van harte welkom!


Kinderboekenweek 2017

Geplaatst: 10 oktober, 2017

Vandaag is de Kinderboekenweek gestart. Het thema dit jaar is
griezelen; Gruwelijk eng! Wij zorgen ervoor dat het thema voor de leerlingen niet te griezelig gemaakt wordt, maar dat ze het vooral als heel leuk ervaren. Gisteren hebben wij het thema voor alle groepen feestelijk geopend met een openingsact van het heksenlied. De projectruimte/ aula en de bieb zijn “gruwelijk eng” versierd. Kom maar kijken als je durft…
Het doel tijdens deze kinderboekenweek is om het lezen te stimuleren. Zowel op school als thuis is
het de bedoeling dat de kinderen vooral veel lezen. Er zijn nieuwe spannende boeken aangeschaft voor de schoolbieb. De voorleeswedstrijd voor groep 5 t/m 8 vindt plaats in de periode van de kinderboekenweek. De finale is op donderdag 12 oktober. Goed oefenen dus deze week! Boek en Koek heeft geregeld dat Michael Reefs, schrijver van Bram en het Zoldermysterie, op een interactieve, fantasierijke en multimediale manier over zijn boeken vertelt aan de leerlingen van de groepen 5 en 6 van De Ladder en de Meent. Dit vindt plaats op vrijdag 6 oktober.
Wij wensen alle leerlingen een fijne kinderboekenweek toe!


Kunst Centraal

Geplaatst: 25 september, 2017

Als school zijn wij aangesloten bij Kunst Centraal, zodat de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan met alle soorten kunst disciplines in aanraking komen. Dinsdag 26 september is de aftrap voor groep 5. Ze nemen een kijkje in de keuken van De Dansers. Daar ervaren de leerlingen hoe dansers met een choreograaf een dans bedenken. Ze zien het creatief proces van de dansers, de keuzes van de choreograaf en het resultaat. In de voorbereidende lessen leren de leerlingen alvast de dansers kennen: waarom dansen ze eigenlijk? Ook gaan ze zelf door een creatief proces: bij het maken van verhalen bij foto’s en tijdens het kijkje in de keuken zelf. Van alle andere kunst en cultuur activiteiten van andere groepen zult u dit schooljaar op de hoogte worden gehouden.


Open ochtenden

Geplaatst: 25 september, 2017

Het team van De Ladder nodigt alle huidige en nieuwe ouders uit voor de open ochtenden. Nieuwsgierig naar hoe uw kind les krijgt op onze school? Kom dan een kijkje nemen in de
klassen op:

Vrijdag 27 oktober 2017
Dinsdag 6 februari 2018
Vrijdag 25 mei 2018

Alle open ochtenden zijn van 08.30u – 10.00u voor ouders en andere belangstellenden. Let op
deze gewijzigde data. Kent u nog ouders die op zoek zijn naar een goede school voor hun kind? Wilt u hen dan wijzen op deze open ochtenden? Als uw jongere kinderen nog niet staan ingeschreven op De Ladder, kunt u een (verkort) inschrijfformulier ophalen bij Lianne van den Essenburg.


Schoolkamp groep 8

Geplaatst: 14 september, 2017

Op 6, 7 en 8 september is groep 8 op kamp geweest. Zowel de kinderen als de begeleiding vonden het geweldig. Met als hoogtepunt een junglefeest met een echte DJ. De begeleiding wilt graag alle ouders bedanken voor de hulp!


Tags:

Vredesviering

Geplaatst: 11 september, 2017

Al 50 jaar organiseert Pax elke 3e week van september de nationale Vredesweek, een week waarin we stilstaan èn in actie komen voor vrede. De Ladder organiseert ook al jaren in de vredesweek een vredesviering op het grote schoolplein voor alle kinderen en hun ouders. Iedereen die in vrede gelooft kan iets voor vrede doen. Dat hoeft niet ver weg te zijn want ook dichtbij. Heel dichtbij is er nog veel te verbeteren. Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar komen steeds dichterbij. Op vrijdag 22 september om van 13.45u-14.15u bent u van
harte welkom op het plein van De Ladder! Het jongste en oudste kind van de school en laten samen een vredesduif los.


Oproep Schoolprojectviering

Geplaatst: 11 september, 2017

Ieder jaar worden er drie schoolprojectvieringen georganiseerd door een commissie die bestaat uit enthousiaste ouders en leerkrachten. We hebben de laatste jaren gemerkt dat er bij de laatste dienst van het schooljaar in juni minder kinderen en ouders naar de dienst komen. Ook voor de
leerkrachten is de maand juni een drukke maand. Wij hebben daarom besloten dat deze laatste
dienst komt te vervallen. Dit jaar staan er daarom 2 schoolprojectvieringen gepland op zondag 8
oktober en zondag 18 maart om 10.00u in De Twee Marken. Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen zich opgeven om met beide diensten mee te zingen. Bij de ingang van de klas hangt een intekenlijst.
Meerdere ouders die al jarenlang trouw in de schoolprojectdienstcommissie hebben gezeten,
hebben aangegeven dat dit het laatste schooljaar is dat zij meedraaien. Wij zijn als school dus op
zoek naar enthousiaste vervangers die mee willen helpen met het organiseren van de schoolprojectdiensten. Draagt u de schoolprojectdiensten een warm hart toe, dan zijn wij op zoek
naar u! Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Lianne van den Essenburg of
Coosje Bakker.


Contact

Breeschotenlaan 26
3951 VL Maarn

Telefoon: 0343 - 442358

Alle contactgegevens


Social Media

facebook twitter Bibliotheek op school


© 2015 Oecumenische basisschool De Ladder | Webdesign Logo4Life