Nieuws

Afsluiting project Wonen en Bouwen met ouders

Geplaatst: 13 maart, 2018

Zoals jullie misschien al hebben gehoord leeft het project
Wonen en Bouwen enorm in school. Inmiddels is de bouw op
de verkochte kavels gestart, zijn er interessante gastlessen
geweest, wordt er in perspectief getekend, gebouwd met
kosteloos materiaal en constructiemateriaal. Kortom, werk in
uitvoering!
Graag willen wij met ouders en leerlingen het project afsluiten.
Maandag ontvangen jullie een persoonlijke uitnodiging van
jullie kind(eren). Via deze weg wil het team van De Ladder alle
ouders van harte welkom heten op vrijdag 16 maart van 13.45-
14.45 uur op De Ladder. In iedere klas is een tentoonstelling,
daarnaast mogen jullie met je kind(eren) actief gaan bouwen.
Kinderen uit groep 1 t/m 3 waarvan ouders niet in de
mogelijkheid zijn om te komen, worden door oudere leerlingen
uit groep 7 of 8 begeleid. Kinderen uit groep 4 t/m 8 waarvan
ouders niet kunnen komen, kunnen de speurtocht in kleine
groepjes maken op zoek naar de letters. Zij kunnen om 14:15u
naar huis of de BSO gaan. Verzamel deze middag de juiste
letters in alle klaslokalen en puzzel samen met je kind(eren) een woord! Trek je kaplaarzen aan, zet je bouwhelm op en betreed ons bouwterrein!


Herinnering stakingsdag 14 maart

Geplaatst: 13 maart, 2018

Voor de vakantie zijn jullie geïnformeerd over de invulling van de stakingsdag van 14 maart. Het lage leerkrachtensalaris wordt als storend ervaren, aangezien de professionaliteit hoog is. We merken dat minder (jonge) mensen, vooral mannen, voor het vak leerkracht kiezen, doordat het salaris minder hoog is in verhouding met banen met een vergelijkbaar opleidingsniveau. Het leerkrachtentekort dat daarmee gepaard gaat, is ook op De Ladder te merken. Afgelopen maanden waren er geen invallers
beschikbaar en hebben wij alles vanuit het eigen team moeten opvangen. Dank aan de IB’ers, onderwijsondersteuner, leerkrachten en directeur van De Ladder die extra dagen hebben gedraaid en andere werkzaamheden ’s avonds en in weekenden hebben uitgevoerd. Dit kunnen wij echter niet op deze wijze vol blijven houden. Ouders hebben op 14 maart de mogelijkheid om hun kind(eren) thuis te houden óf naar school te brengen. Met de leerkrachten die deze dag aanwezig zijn, zullen wij een alternatief programma samenstellen, zodat ouders niet de dupe hoeven te worden van deze stakingsdag. Wij waarderen het als ouders laten merken dat zij al onze extra inzet voor De Ladder ondersteunen! Als uw kind naar school komt, kunt u dit uiterlijk tot morgen, vrijdag 9 maart, aan de leerkracht van uw kind doorgeven.


Wereldwijde wiskundewedstrijd W4Kangoeroe

Geplaatst: 13 maart, 2018

Op 15 maart doet De Ladder weer mee met de grootste en leukste reken- en wiskundewedstrijd van Nederland. Er doen zo’n 2300 scholen mee. Wereldwijd doen er ruim 6,5 miljoen deelnemers uit bijna 60 landen mee met nagenoeg dezelfde vragen op dezelfde dag en is daarmee de grootste reken- en wiskundewedstrijd ter wereld!
W4Kangoeroe vindt plaats op donderdag 15 maart voor de leerlingen in groep 3 t/m 8 die zich daarvoor hebben opgegeven. Juf Lianne zal deze wedstrijd begeleiden. Iedere deelnemer krijgt een certificaat en een aandenken. Heel veel succes rekenaars!


Kunst en cultuur

Geplaatst: 13 maart, 2018

De Ladder is aangesloten bij Kunst Centraal, zodat alle leerlingen gedurende hun schoolloopbaan met alle soorten kunstdisciplines in aanraking komen. Dit schooljaar hebben de groepen weer een leuk en afwisselend programma, wat jullie de afgelopen maanden mogelijk al hebben meegekregen. Zo heeft groep 6 volgende week het Instrumentencircuit. In dit muziekproject staat de kennismaking met de plaatselijke muziekvereniging en met de instrumenten van het blaasorkest centraal.
Groep 5 heeft binnenkort het project ‘Wilhelm en Willie’. De leerlingen luisteren naar het verhaal over keizer Wilhelm en
Willie, een gewoon meisje dat ongeveer dezelfde leeftijd heeft als de leerlingen in de situatie van 1921. Als afsluiting gaan ze naar Huis Doorn. De groepen 3 en 4 gaan begin april naar de voorstelling De Drakentemmer, waar alle kleur uit het leven verdwenen is. Een klein en dapper jongetje neemt daar geen genoegen mee en gaat op onderzoek uit.


Voorleeswedstrijd

Geplaatst: 6 maart, 2018

Op 14 februari heeft onze voorleeskampioen Norah prachtig gelezen tijdens de regionale voorleeswedstrijd in De Binder in Leersum, die voor de 25e keer werd georganiseerd. Helaas niet door naar de volgende ronde, maar wij zijn hartstikke trots op je! Je hebt mooi gelezen.


Leerlingenraad

Geplaatst: 6 maart, 2018

Voor de voorjaarsvakantie zijn er nieuwe leerlingen gekozen om deel te nemen in de leerlingenraad.
Hier zitten leerlingen in die graag namens hun klas zaken willen bespreken. Zo weten we wat de leerlingen van De Ladder belangrijk vinden en wat er leeft. Deze zaken kunnen ze bespreken met de directeur.

De leerlingenraad kan meedenken, zodat het team van De Ladder aan de slag kan gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen.
De komende tijd zal de leerlingenraad zich buigen over een tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen van De Ladder. Een mooi moment om te kijken wat de verschillen zijn met het vorige tevredenheidsonderzoek. We zijn benieuwd waar er groei zit en wat we verder kunnen ontwikkelen. Na de voorjaarsvakantie zullen zowel ouders als leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 een enquête ontvangen.
Daarnaast zal de leerlingenraad een discofeest organiseren samen met de leerlingenraad van De Meent.

Woensdag 7 februari kwam de leerlingenraad van De Ladder en De Meent bij elkaar om samen een disco te organiseren. Bij elkaar zijn we met 14 kinderen uit de groepen 5 tot en met 8.

Wij vonden het een leuk idee en we gingen taken verdelen. Er is een groep projectmanagers, een groep locatiemanagers en een promotieteam. Met het entertainment team gaan we later aan de slag. Het promotieteam gaat er voor zorgen dat alle kinderen van De Ladder en De Meent komen.

De locatiemanagers zorgen dat het er als een echte disco uit gaat zien. De projectmanagers zorgen dat de disco er komt en goed gaat verlopen. Bij het volgende overleg gaan we plannen maken met het team waar we inzitten.

Groetjes van de leerlingenraad’


Open ochtend

Geplaatst: 23 januari, 2018

Nieuwsgierig hoe uw kind les krijgt op De Ladder? Kom dan een kijkje nemen in de klas van uw kind op dinsdag 6 februari tijdens de open ochtend van 8:30u – 10:00u. Ouders en opa’s en oma’s zijn van harte welkom. Deze ochtend staan de deuren van de groepen open.

Op De Ladder hebben wij momenteel twee kleutergroepen. Onze school is aan het groeien, wat natuurlijk een positief signaal is. Aangezien de bestaande kleutergroepen het maximaal aantal leerlingen heeft bereikt dat onze school hanteert, starten wij per 1 februari een 3e kleutergroep 1c.

Kent u nog ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind? Dan kunt u hen attenderen op deze open ochtend waarbij groep 1c ook al in bedrijf te zien is. Leerlingen uit groep 8 zullen rondleidingen verzorgen.


Ontwikkelingsgesprekken

Geplaatst: 23 januari, 2018

Vrijdag 9 februari ontvangen de kinderen hun rapport. Die week daarop vinden de ontwikkelingsgesprekken plaats. In september 2017 heeft groep 8 een start gemaakt met het voeren van een driehoek gesprek tussen het kind, de ouders en de leerkracht. Dit willen wij bij de ontwikkelingsgesprekken van februari uitbreiden door het driehoek gesprek te voeren in de groepen 6 t/m 8. De groepen 1 t/m 5 voeren de gesprekken met leerkracht(en) en ouders.

Door gesprekken met kinderen erbij te voeren, willen we de betrokkenheid van kinderen vergroten, zodat ze meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid kunnen bijdragen aan hogere leerresultaten. Het doel van het gesprek is om met de leerling zelf te spreken over het leergedrag. Aan de hand van een gespreksformulier stelt de leerkracht een aantal vragen, bijvoorbeeld:

Welk vak vind je moeilijk en hoe komt dat? Wat zou je zelf anders kunnen doen? Welke hulp zou je nodig hebben? Het gesprek zullen de kinderen voorbereiden aan de hand van het gespreksformulier dat ze in de klas vooraf invullen. Uit ervaring op andere scholen blijkt dit een effectief middel te zijn om kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces, waardoor zij meer gemotiveerd raken om te leren.


Projectthema Wonen en Bouwen

Geplaatst: 23 januari, 2018

Vrijdag starten wij met de introductie van het nieuwe projectthema ‘Wonen en Bouwen’. Het doel van dit thema is dat kinderen factoren kunnen benoemen die van invloed zijn op het wonen en bouwen. Enkele doelstellingen in dit thema zijn:

  • Kinderen kunnen een relatie leggen tussen de vorm en functie van een gebouw.
  • Kinderen kunnen een relatie leggen tussen bouwmaterialen en de omgeving waar het gebouw staat.
  • Kinderen kunnen de ontwikkeling van het wonen door de eeuwen heen verwoorden.
  • Kinderen kunnen een relatie leggen tussen constructies die gebruikt worden bij het bouwen.

Voorbeelden van onderzoeksvragen staan op poster van P4L die zowel aan de onderbouwkant als de bovenbouwkant van de school hangt. Ook voor ouders is het de moeite waard om deze poster komende weken nader te bestuderen. Voorbeelden van onderzoeksvragen die aan bod komen zijn: Waarom gingen (oer-) mensen woningen bouwen of zoeken? Waarom is men met steen gaan bouwen? Waarom is het moeilijk om hoog te bouwen en waarom is men de hoogte in gaan bouwen? Welke materialen gebruiken mensen in sloppenwijken om hun huizen te bouwen?


Boeken uitgezocht door leerlingenraad

Geplaatst: 23 januari, 2018

Afgelopen dinsdag is de leerlingenraad bij Boek & Koek geweest. Zij mochten namens de klassen nieuwe boeken uitzoeken om onze schoolbibliotheek mee aan te vullen. Ze kregen uitgebreid uitleg over nieuw uitgekomen boeken. Na afloop mocht de leerlingenraad de boeken mee naar school nemen en introduceren in de klassen. Dank aan de prettige begeleiding van Boek & Koek!


Contact

Breeschotenlaan 26
3951 VL Maarn

Telefoon: 0343 - 442358

Alle contactgegevens


Social Media

facebook twitter Bibliotheek op school


© 2015 Oecumenische basisschool De Ladder | Webdesign Logo4Life