Nieuws

Schoolkamp groep 8

Geplaatst: 14 september, 2017

Op 6, 7 en 8 september is groep 8 op kamp geweest. Zowel de kinderen als de begeleiding vonden het geweldig. Met als hoogtepunt een junglefeest met een echte DJ. De begeleiding wilt graag alle ouders bedanken voor de hulp!


Tags:

Vredesviering

Geplaatst: 11 september, 2017

Al 50 jaar organiseert Pax elke 3e week van september de nationale Vredesweek, een week waarin we stilstaan èn in actie komen voor vrede. De Ladder organiseert ook al jaren in de vredesweek een vredesviering op het grote schoolplein voor alle kinderen en hun ouders. Iedereen die in vrede gelooft kan iets voor vrede doen. Dat hoeft niet ver weg te zijn want ook dichtbij. Heel dichtbij is er nog veel te verbeteren. Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar komen steeds dichterbij. Op vrijdag 22 september om van 13.45u-14.15u bent u van
harte welkom op het plein van De Ladder! Het jongste en oudste kind van de school en laten samen een vredesduif los.


Oproep Schoolprojectviering

Geplaatst: 11 september, 2017

Ieder jaar worden er drie schoolprojectvieringen georganiseerd door een commissie die bestaat uit enthousiaste ouders en leerkrachten. We hebben de laatste jaren gemerkt dat er bij de laatste dienst van het schooljaar in juni minder kinderen en ouders naar de dienst komen. Ook voor de
leerkrachten is de maand juni een drukke maand. Wij hebben daarom besloten dat deze laatste
dienst komt te vervallen. Dit jaar staan er daarom 2 schoolprojectvieringen gepland op zondag 8
oktober en zondag 18 maart om 10.00u in De Twee Marken. Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen zich opgeven om met beide diensten mee te zingen. Bij de ingang van de klas hangt een intekenlijst.
Meerdere ouders die al jarenlang trouw in de schoolprojectdienstcommissie hebben gezeten,
hebben aangegeven dat dit het laatste schooljaar is dat zij meedraaien. Wij zijn als school dus op
zoek naar enthousiaste vervangers die mee willen helpen met het organiseren van de schoolprojectdiensten. Draagt u de schoolprojectdiensten een warm hart toe, dan zijn wij op zoek
naar u! Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Lianne van den Essenburg of
Coosje Bakker.


Projectonderwijs Uitvindingen en Ontdekkingen

Geplaatst: 11 september, 2017

Vorige week zijn alle groepen gestart met het projectthema uitvindingen en ontdekkingen. In de
groepen 1 t/m 4 doen de kinderen allerlei ontdekkingen met onder andere tandwielen.
In het kader van het thema uitvindingen en ontdekkingen zullen de kinderen in de groepen 5, 6 en 7 ontdekkingen in het brein van de mens gaan bespreken. Een onderzoeksvraag die daarbij past is hoe hersenen en het gedrag van opgroeiende kinderen zich ontwikkelen. Dat onderzoekt YOUth. De resultaten kunnen in de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen De Ladder steunt het YOUth-onderzoek. Zij zoeken kinderen van 8, 9 of 10 jaar die meerdere jaren willen meedoen. Deelnemers gaan in totaal 3 keer naar het KinderKennisCentrum voor een onderzoeksdag: YOUth volgt uw dochter of zoon tot een leeftijd van ongeveer 16 jaar. Op woensdag 27 september geeft Suzanne ’t Hart van YOUth de kinderen van groep 5, 6 en 7 meer informatie over het brein, de uitvinding van de nieuwste MRI scan en dit onderzoek. Daarna krijgen de kinderen een flyer mee naar huis zodat u samen met uw kind kunt besluiten of uw mee wilt doen aan YOUth. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind in de klas is tijdens de presentatie? Neem dan contact op met Lianne van den Essenburg. Dan is uw kind welkom in een andere klas. Meer weten? Ga naar de youthonderzoek en bekijk deze korte film over het onderzoek. Contact opnemen kan via de mail of het gratis nummer 0800-4003040.


Koeheuvelfeest

Geplaatst: 11 september, 2017

Op vrijdag 1 september opende De Ladder het schooljaar feestelijk met een picknick op de
Koeheuvels, voor ouders en kinderen. Er was een grote opkomst met ouders en kinderen! Om 17:30u stonden er vrolijk gedekte tafels klaar, waar al de gerechten op uitgestald waren. Vooral de kinderen, hadden erg hun best gedaan, omdat er ook een wedstrijd voor het mooiste en origineelste gerecht aan verbonden was.
Op de picknickkleedjes zaten ouders gezellig te eten en te kletsen, terwijl de kinderen lekker aan het spelen en dansen waren. De band Red Hot Hundred Bigband zorgde met hun Jazzmuziek voor een gezellige sfeer. Een ijsje voor iedereen maakte het feest compleet. Hartelijk dank aan de OC voor de geweldige organisatie!


Leerlingenraad

Geplaatst: 25 augustus, 2017

Deze week is de nieuwe leerlingenraad voor de eerste keer bij elkaar gekomen. In een leerlingenraad zitten leerlingen die namens hun klas allerlei zaken bespreken. Zo weten we wat de kinderen van De Ladder belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school. In de leerlingenraad zitten acht leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Per klas vertegenwoordigen een jongen en een meisje
hun klas.
Deze eerste periode zijn dat de volgende leerlingen:
Groep 5: Puck en Levi
Groep 6: Falco en Fieke
Groep 7: Robin en Okke
Groep 8: Kaya en Rosanne


Inloopuur orthopedagogische Praktijk ‘Mischa Wink’

Geplaatst: 25 augustus, 2017

Iedere woensdag van 11.30 tot 12.15 uur is één van de orthopedagogen van Praktijk Mischa Wink op de Ladder aanwezig voor een inloopuurtje in de schoolbibliotheek. Tijdens dit moment kunt u bij een orthopedagoog terecht voor vragen rondom de ontwikkeling van uw kind. Denk hierbij aan zorgen met betrekking tot onderwijs, sociaal contact met andere kinderen, in de opvoeding of op andere gebieden. Zij zullen dan vrijblijvend en laagdrempelig hun ervaring en kennis gebruiken om met u mee te denken. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website. Maak gerust kennis!


Informatieavonden

Geplaatst: 25 augustus, 2017

Aan het begin van het jaar organiseert iedere groep een informatieavond, waarbij uitleg gegeven wordt over de bijzonderheden in de klas en de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zitten. U kunt alle belangrijke data van dit schooljaar vinden in de agenda op onze website.


Startfeest De Ladder

Geplaatst: 21 augustus, 2017

Loeiend het nieuwe jaar in!
Vrijdag 1 september 2017
Van 17.30 – 19.30 uur
Koeheuvels MAARN

De oudercommissie nodigt iedereen weer uit voor het startfeest van de Ladder! Het feest zal gehouden worden op 1 september 2017. Als het echt heel slecht weer is dan wijken we uit naar 8 september.
Neem een goedgevulde picknickmand mee met een hapje en een drankje, een kleed en eventueel kussens en stoelen. Al het eten kan worden uitgestald op tafels die daarvoor klaarstaan, zodat er een mooi buffet ontstaat.
Ook dit jaar hebben we prijzen voor het mooiste gerecht, het origineelste gerecht en een gerecht
gemaakt door een kind! Verder is er limonade voor de kinderen en een heerlijk ijsje voor iedereen.
Tijdens deze zomerse picknick zal de muzikale omlijsting wederom feestelijk worden verzorgd door de fantastische Red Hot Hundred Big Band!!
We hopen dat jullie allemaal weer komen om samen met elkaar het nieuwe jaar af te trappen!
Hartelijke groet van de Oudercommissie


Hulpouders: bedankt!

Geplaatst: 26 juni, 2017

We willen alle hulpouders en hulpgrootouders heel hartelijk danken voor hun hulp in het afgelopen schooljaar. Door uw betrokkenheid konden alle geplande activiteiten doorgaan. School zijn we samen: kinderen, ouders en leerkrachten! Als blijk van waardering voor deze hulp, willen we de ouders die structureel hebben geholpen als klassenouders, schoolprojectdienstcommissie, in de OC, MR, bestuur etc. ‘even verwennen’. Het aardigheidje komt morgen jullie kant op!


Algemene Ledenvergadering

Geplaatst: 26 juni, 2017

Op woensdag 28 juni is de algemene ledenvergadering (ALV) van 20.00u tot 21.00u. Het jaarverslag over 2016 dat u vorige week via de mail heeft ontvangen zal toegelicht worden aan alle leden van de vereniging. De nieuwe bestuursleden zullen voorgesteld en gekozen worden. In verband met de catering horen wij graag hoeveel mensen aanwezig zijn. U kunt zich aanmelden via directeur@deladder.nl


Uitnodiging afscheid Marry Grasman

Geplaatst: 19 juni, 2017

Op donderdag 29 juni 2017 zal Marry afscheid nemen van de school en gaan genieten van een welverdiend pensioen. Leerlingen, ouders en collega’s zullen haar heel erg gaan missen! Om hierbij stil te staan organiseren wij een groot afscheidsfeest voor de leerlingen op 29 juni van 10.00u – 14.15u op De Ladder. Ouders, instanties, collega’s en oud-collega’s kunnen haar de hand schudden tijdens de afscheidsreceptie van 14.15u-15.30u op het grote plein van De Ladder. U bent van harte welkom!


Wenmiddag

Geplaatst: 19 juni, 2017

Zoals ieder jaar is er een wenmiddag waarop de leerlingen kennis kunnen maken met de nieuwe leerkrachten. Dit jaar wordt de wenmiddag georganiseerd op dinsdag 27 juni van 13.30u tot 14.15u. Alle leerlingen schuiven een groep door en de leerlingen uit groep 8 zijn vanaf 13.30u vrij.


Contact

Breeschotenlaan 26
3951 VL Maarn

Telefoon: 0343 - 442358

Alle contactgegevens


Social Media

facebook twitter Bibliotheek op school


© 2015 Oecumenische basisschool De Ladder | Webdesign Logo4Life