Onze school

De missie van De Ladder is te zien in dit filmpje.

Onze missie is het verzorgen van excellent onderwijs in een veilige omgeving. Het onderwijs krijgt gestalte vanuit de oecumenische grondwaarden. Het denken en handelen is ingegeven door het besef dat wij dat doen vanuit de Christelijke traditie. Respect voor de unieke waarde van ieder mens en zorg voor de omgeving en het leven op aarde.

Wij willen deze missie bereiken door in te spelen op drie basisbehoeften van het kind:

  • Door waardering te tonen, dat verhoogt het gevoel van veiligheid;
  • Door vertrouwen te geven, zodat een kind weet dat het ook zonder hulp iets kan en mag ondernemen;
  • Door het al jong zelfstandig te laten werken, dat vergroot het plezier en het geloof in het eigen kunnen.

Wij vinden deze missie geslaagd wanneer:

  • Wij zien dat alle leerlingen met plezier naar school gaan;
  • Alle leerlingen zich veilig voelen;
  • Alle leerlingen zelfvertrouwen hebben;
  • De kinderen conform hun talenten in alle groepen en vanuit groep 8 naar een passende plek in het voortgezet onderwijs gaan.

De visie van onze school is samen te vatten in de zin:
‘ik – samen met de ander – kan het’.

Samenwerken aan de ontwikkeling van de eigen talenten is ingesloten in ons onderwijsaanbod. Dat kan alleen in een school waar rekening met elkaar wordt gehouden, waar ieder mag zijn wie die is.

Meer over onze visie kunt u lezen in ons visiedocument.

Contact

Breeschotenlaan 26
3951 VL Maarn

Telefoon: 0343 - 442358

Alle contactgegevens


Social Media

facebook twitter Bibliotheek op school


© 2015 Oecumenische basisschool De Ladder | Webdesign Logo4Life