Goed
onderwijs

in een veilige
omgeving
Bezoek
een open
ochtend
Ben jij de nieuwe
directeur-bestuurder
van De Ladder?
Download de
profielschets

Onze missie en visie

De missie van de school is het verzorgen van goed onderwijs in een veilige omgeving, zodat leerlingen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen, zelfvertrouwen hebben en beschikken over basisvaardigheden voor de toekomst. Vanuit de visie stap voor stap de wereld in ontwikkelen onze leerlingen zich optimaal. Onze visie berust op de volgende 3 pijlers. Het pedagogische uitgangspunt is de Kanjertraining, waar leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen en samen met anderen sociale vaardigheden leren. Het didactisch uitgangspunt is Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) waarbij werken vanuit doelen, onderzoekend leren en brede persoonsontwikkeling belangrijke principes zijn. De oecumenische visie heeft betrekking op respect voor elkaar, je plek in de samenleving vinden en maatschappelijke betrokkenheid tonen.

Verder lezen

Agenda

 • vr
  03
  dec
  2021

  Sinterklaas op school

 • vr
  24
  dec
  2021

  Kerstviering op school - thema van de viering is "Verras en word verrast"

  Kinderen zijn die dag vanaf 12:00 uur vrij!

 • za
  25
  dec
  2021
  zo
  09
  jan
  2022

  Kerstvakantie 2021-2022

  Kinderen zijn vrijdag 24 december vanaf 12:00 uur vrij!

 • ma
  10
  jan
  2022

  Wetenschap & Techniek promo show Mad Science

  9;00 - 14 :00De Ladder

  Voor de kinderen uit de groep 3 t/m 8

 • vr
  21
  jan
  2022

  Studiedag

  8:00 - 17:00De Ladder, de kinderen zijn deze dag vrij.
 • ma
  24
  jan
  2022
  vr
  04
  feb
  2022

  Cito M toetsen

  De Ladder

Verder kijken

Waar is De Ladder goed in?

De Ladder is een officieel erkende Kanjerschool waarbij een positief schoolklimaat wordt gestimuleerd. Ons leesonderwijs is onderscheidend door de grote schoolbibliotheek, diverse leesvormen en het programma Bibliotheek op school. Binnen het projectonderwijs zijn de leerlingen onderzoekend- en ontdekkend aan het leren in een betekenisvolle context. Als oecumenische school zien wij de school als oefenplaats voor de maatschappij. We hebben een afwisselend lesprogramma wat enerzijds wordt ondersteund door ICT hulpmidden en anderzijds door boeken en schriften. We gebruiken diverse werkvormen, bieden een gevarieerd sportprogramma met een vakdocent gym en werken samen met Kunst Centraal zodat onze leerlingen met alle kunst-en cultuur disciplines in aanraking komen gedurende hun schoolloopbaan.

Verder lezen

Open ochtenden 2021-2022

Nieuwsgierig naar het onderwijs op De Ladder?

Dinsdag 22 februari 2022 en op woensdag 18 mei 2022 hopen wij weer een open ochtend te kunnen houden.

Komt u ook sfeer proeven op 1 van die ochtenden van 8.30 – 9.30 uur?

team De Ladder