Goed
onderwijs

in een veilige
omgeving
Bezoek
een open
ochtend
Ben jij de nieuwe
directeur-bestuurder
van De Ladder?
Download de
profielschets

Onze missie en visie

De missie van de school is het verzorgen van goed onderwijs in een veilige omgeving, zodat leerlingen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen, zelfvertrouwen hebben en beschikken over basisvaardigheden voor de toekomst. Vanuit de visie stap voor stap de wereld in ontwikkelen onze leerlingen zich optimaal. Onze visie berust op de volgende 3 pijlers. Het pedagogische uitgangspunt is de Kanjertraining, waar leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen en samen met anderen sociale vaardigheden leren. Het didactisch uitgangspunt is Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) waarbij werken vanuit doelen, onderzoekend leren en brede persoonsontwikkeling belangrijke principes zijn. De oecumenische visie heeft betrekking op respect voor elkaar, je plek in de samenleving vinden en maatschappelijke betrokkenheid tonen.

Verder lezen

Agenda

 • wo
  06
  okt
  2021
  zo
  17
  okt
  2021

  Kinderboekenweek

 • vr
  15
  okt
  2021

  Voetbalclinic groep 3 t/m 8

  08:30 - 12:40Buurtsteeg: de voetbalvelden
 • za
  16
  okt
  2021
  zo
  24
  okt
  2021

  Herfstvakantie 2021-2022

 • ma
  25
  okt
  2021

  Studiedag

  8:00 - 17:00De Ladder, de kinderen zijn deze dag vrij.
 • vr
  29
  okt
  2021

  Open Ochtend

  08:30 - 9:30De Ladder
 • zo
  31
  okt
  2021

  Schoolprojectviering

  De Twee Marken

Verder kijken

Waar is De Ladder goed in?

De Ladder is een officieel erkende Kanjerschool waarbij een positief schoolklimaat wordt gestimuleerd. Ons leesonderwijs is onderscheidend door de grote schoolbibliotheek, diverse leesvormen en het programma Bibliotheek op school. Binnen het projectonderwijs zijn de leerlingen onderzoekend- en ontdekkend aan het leren in een betekenisvolle context. Als oecumenische school zien wij de school als oefenplaats voor de maatschappij. We hebben een afwisselend lesprogramma wat enerzijds wordt ondersteund door ICT hulpmidden en anderzijds door boeken en schriften. We gebruiken diverse werkvormen, bieden een gevarieerd sportprogramma met een vakdocent gym en werken samen met Kunst Centraal zodat onze leerlingen met alle kunst-en cultuur disciplines in aanraking komen gedurende hun schoolloopbaan.

Verder lezen

Open ochtenden 2021-2022

Nieuwsgierig naar het onderwijs op De Ladder?

Vrijdag 29 oktober 2021, dinsdag 22 februari 2022 en op woensdag 18 mei 2022 hopen wij weer een open ochtend te kunnen houden.

Komt u ook sfeer proeven op 1 van die ochtenden van 8.30 – 9.30 uur?

Vacature leerkracht middenbouw