Goed
onderwijs

in een veilige
omgeving
Bezoek
een open
ochtend
Ben jij de nieuwe
directeur-bestuurder
van De Ladder?
Download de
profielschets

Onze missie en visie

De missie van de school is het verzorgen van  goed onderwijs in een veilige omgeving, zodat leerlingen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen, zelfvertrouwen hebben en beschikken over basisvaardigheden voor de toekomst. Respect en vertrouwen zijn de basis van ons pedagogisch klimaat. Zelfstandig werken en samenwerkend leren staan daarbij centraal. Vanuit de visie stap voor stap de wereld in ontwikkelen leerlingen zich optimaal. Aanvullend aan onze visie hebben wij onze pedagogische visie gebaseerd op de Kanjertraining, heeft onze didactische visie ontwikkelingsgericht werken als uitgangspunt en onze komt onze oecumenische visie tot uiting in maatschappelijke betrokkenheid.

Verder lezen

Agenda

 • zo
  19
  mei
  2024

  1e Pinksterdag

 • ma
  20
  mei
  2024

  2e Pinksterdag

  Kinderen zijn deze dag vrij
 • di
  21
  mei
  2024

  Studiedag

  Kinderen zijn deze dag vrij
 • ma
  27
  mei
  2024
  vr
  31
  mei
  2024

  Cito E toetsen

 • di
  04
  jun
  2024
  vr
  07
  jun
  2024

  Avondvierdaagse

 • ma
  10
  jun
  2024
  vr
  14
  jun
  2024

  Cito E toetsen

Verder kijken

Waar is De Ladder goed in?

De Ladder is een officieel erkende Kanjerschool waarbij een positief schoolklimaat wordt gestimuleerd. Ons leesonderwijs is onderscheidend door de grote schoolbibliotheek, diverse leesvormen en het programma Bibliotheek op school. Binnen het projectonderwijs zijn de leerlingen onderzoekend- en ontdekkend aan het leren in een betekenisvolle context. Als oecumenische school zien wij de school als oefenplaats voor de maatschappij. We hebben een afwisselend lesprogramma wat enerzijds wordt ondersteund door ICT hulpmidden en anderzijds door boeken en schriften. We gebruiken diverse werkvormen, bieden een gevarieerd sportprogramma met een vakdocent gym en werken samen met Kunst Centraal zodat onze leerlingen met alle kunst-en cultuur disciplines in aanraking komen gedurende hun schoolloopbaan.

Verder lezen

Open ochtenden 2023 – 2024

Nieuwsgierig naar het onderwijs op De Ladder?

Op de volgende momenten organiseren wij weer een Open Ochtend. Komt u die ochtend ook sfeer proeven?

Dinsdag 23 april 2024 van 8:30 – 9:30 u

Wij vinden het fijn als u per mail aangeeft dat u wilt komen. Deze mail mag worden gestuurd naar onze directeur Simone: directeur@deladder.nl

Team van De Ladder