Nieuws

Kijkles gym voor ouders

Geplaatst: 15 november, 2016

Morgenochtend is er een kijkles gym voor ouders van de groepen 3 tot en met 8. U mag heerlijk meedoen met de gymles van uw kind. In dit filmpje van vorig jaar krijgt u een goede indruk van de kijkles.

Hieronder vindt u de gymtijden:
Groep 7 van 08.45 – 09.35 uur
Groep 3 + 4 van 09.35 – 10.25 uur
Groep 5 + 6 van 10.25 – 11.15 uur
Groep 8 van 11.15 – 12.05 uur

Hopelijk tot morgen!


Actie schoenmaatje

Geplaatst: 15 november, 2016

schoenmaatjeEvenals voorgaande jaren willen wij ook dit jaar weer mee doen aan “Actie Schoenmaatjes”. Actie schoenmaatjes is een najaarsactie van de stichting Edukans waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos met schoolspullen en speelgoed vullen voor kansarme kinderen wereldwijd. Jaarlijks doen tienduizenden kinderen met deze actie mee. In de afgelopen jaren zijn meer dan 1 miljoen schoenendozen gevuld en uitgedeeld. In folder die uw kind vandaag mee naar huis heeft gekregen, kunt u het een en ander over de actie lezen. De plaatselijke kerken in Maarn en Maarsbergen doen ook met de actie mee. De schoenendoos kunt u op school inleveren. De uiterste inleverdatum is vrijdagochtend 25 november 2016. Om 12.00u worden de schoenendozen weggebracht. De machtigingsformulieren kunt u los van de doos bij de leerkracht van uw kind inleveren. Mocht u vragen hebben over de actie, dan kunt u zich wenden tot Lianne van den Essenburg. Wij hopen natuurlijk dat iedereen weer mee doet!


The Plastic Soup Foundation en plastic flessen actie in het kader van de Duurzaamheid

Geplaatst: 7 november, 2016

plastic-soup-foundationIn de aanloop naar de komst van André Kuipers in maart wordt er in de klassen aandacht besteed aan Duurzaamheid. In dit kader komt aanstaande dinsdag een gastdocent van de Plastic Soup Foundation naar onze school. Ze zal in de groepen 4 t/m 8 interactieve gastlessen geven over de plastic soep problemen én oplossingen. In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron. Echter ook onze eigen Wadden- en Noordzee, rivieren, kanalen en grachten bevatten te veel (giftige) plastics. Dit plastic wordt door vissen en andere dieren aangezien voor voedsel. Zo komt de plastic soep letterlijk op onze eigen borden terecht. De Plastic Soup Foundation zoekt naar oplossingen voor dit probleem. In de gastlessen op basisscholen worden de kinderen gestimuleerd om creatief mee te denken over mogelijke oplossingen. Passend bij het thema plastic staat deze maand ook in het teken van de flessenactie bij de Plus, zo kunnen kinderen zelf praktisch aan de slag met duurzaamheid. Kinderen worden gestimuleerd om (plastic) flessen in te leveren bij de Plus, en via de emballage machine te doneren aan het Duurzaamheidsproject van de gezamenlijke Basisscholen Maarn-Maarsbergen. De opbrengst wordt gebruikt om nog meer mooie lezingen en activiteiten te organiseren voor de kinderen.


Algemene informatieavond

Geplaatst: 7 november, 2016

Aanstaande maandag is er een algemene informatieavond op De Ladder van 20.00u tot 21.00u. Het eerste onderwerp van de avond gaat over meerbegaafdheid. Tijdens de studiedag hebben wij als team onder begeleiding van een specialist meerbegaafdheid, verschillende theorieën behandeld en de doelen voor de komende jaren opgesteld. De stand van zaken over meerbegaafdheid op De Ladder zal deze avond toegelicht worden. Het tweede punt dat besproken zal worden is de herhuisvesting van De Ladder in de Multi Functionele Accommodatie (MFA). In dit nieuwe gebouw komen de Ladder en De Meent als twee afzonderlijke scholen met ieder hun eigen identiteit. Het globale tijdpad is bekend. Aanstaande maandag wordt u over het proces bijgepraat. Vanaf 19.50u staat de koffie voor u klaar.