Nieuws

Kerstviering

Geplaatst: 24 november, 2017

Tijdens de kerstviering staat dit jaar ‘Een Koninklijk Kerstfeest’ centraal vanuit onze methode Trefwoord. Prins Keurig verzamelt in dit verhaal symbolen die bij het kerstfeest horen. In de weken voorafgaand aan het kerstfeest wordt deze viering in alle klassen voorbereid en staan de verhalen van Lucas 1 en Mattheüs 1 en 2 centraal in de adventsperiode.

Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Kerst gaat over het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke geschenken en het belang van delen en geven.

Het kerstfeest op De Ladder start om 17.30 uur in het eigen lokaal met een kerstbuffet. Vanaf maandag 11 december hangt er bij iedere klas een intekenlijst waarop u kunt vermelden wat u gaat maken met uw kind (of koopt). Na het kerstbuffet gaan de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 om 18:15u naar de klassen van de groepen 5 t/m 8 voor een toneelstuk van Een Koninklijk kerstfeest. Vanaf 18:50u kunnen de ouders uit de groepen 1 t/m 3 hun kind ophalen in de eigen klas. Om 19.00u verzamelen we met alle ouders en kinderen op het schoolplein voor een gezellige kerstborrel, verzorgd door de OC. Het kerstkoor zal nog een aantal liederen vanuit de Kerstsamenzang zingen voor de hele school.


Instroomgroep 1C

Geplaatst: 17 november, 2017

Vanaf februari 2018 gaan wij starten met de instroomgroep 1C. We zijn heel blij u te mogen voorstellen aan de leerkrachten van deze groep: Inke van den Bos en Willianne Bakker.

Ik ben Inke van den Bos, 32 jaar en ik woon in Ede. Ik woon daar gezellig met mijn twee katten; mini en Lola.
In 2007 heb ik de PABO afgerond op Domstad in Utrecht. Ik heb daarna de opleiding tot hoofdagent gevolgd op de Politieacademie in Apeldoorn. Na 4 jaar opleiding heb ik 3 jaar bij de Politie gewerkt. Ik werkte op straat en ging naar meldingen waar mensen voor belden. In 2017 ben ik teruggekeerd in het onderwijs. Op twee verschillende scholen heb ik een onderbouwgroep gedraaid. Vanaf februari 2018 start ik samen met Willianne de instroomgroep 1c op De Ladder. Ik heb hier heel veel zin! Ik kreeg een veilig en gezellig gevoel toen ik de school binnenstapte.
In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn vader en broer zodat ik volgend jaar de Nijmeegse vierdaagse weer kan gaan lopen.

Mijn naam is Willianne Bakker, ik ben 24 jaar en woonachtig in Veenendaal. Op dit moment ben ik een vierdejaars student Pabo aan de Christelijke Hoge School te Ede en zal ik mijn eindstage lopen op basisschool de Ladder. Vorig jaar heb ik voor mijn stage in groep 3 en 1/2B gestaan. Afgelopen jaar heb ik mij voornamelijk beziggehouden omtrent hoogbegaafdheid bij kleuters, ook wel de slimme kleuters genoemd. Dit schooljaar gaan juf Inke en ik met veel plezier de instroomgroep 1C opstarten. Op maandag, dinsdag en woensdag sta ik voor deze klas. Ik kijk er onwijs naar uit om met de leerlingen te gaan onderzoeken, ontdekken, ervaren, samen te werken en om samen plezier te hebben.

 

 


Kerstsamenzang

Geplaatst: 10 november, 2017

Op woensdag 13 december vindt in dorpshuis De Twee Marken de 37ste Kerstsamenzang plaats van 19.30u tot 20.30u. Met medewerking van Harmonie Manderen komt het dorp samen om kerstmuziek te zingen en te maken en naar een kerstverhaal te luisteren.

Speciaal voor deze avond wordt in samenwerking met de basisscholen een gelegenheidskoor georganiseerd. Kinderen vanaf groep vijf worden van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Het koor repeteert vier maal, op vrijdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur onder leiding van ervaren kinderkoordirigent Esther Crajé op De Ladder. De data van de koorrepetities zijn:
vrijdag 17 november om 13.00u
vrijdag 24 november om 13.00u
vrijdag 1 december om 13.00u
vrijdag 8 december om 13.00u

Als uw kind mee wil zingen tijdens de Kerstsamenzang, kan uw kind een aanmeldformulieren mee naar huis nemen. Deze liggen vanaf morgen in de groepen 5 t/m 8 klaar.


Actie Schoenmaatjes

Geplaatst: 7 november, 2017

Evenals voorgaande jaren willen wij ook jaar mee doen met ‘Actie Schoenmaatjes’. Actie schoenmaatjes is een actie van de stichting Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos met schoolspullen en speelgoed vullen voor kansarme kinderen wereldwijd. Jaarlijks doen tienduizenden kinderen met deze actie mee. In de afgelopen jaren zijn meer dan 1 miljoen schoenendozen gevuld en uitgedeeld.
Op vrijdag 10 november krijgen de kinderen van De Ladder een folder met informatie hierover mee naar huis. De plaatselijke kerken en scholen in Maarn en Maarsbergen doen ook met de actie mee.
De schoenendoos kan op school ingeleverd worden bij de
hoofdingang en tegenover de directiekamer. De uiterste
inleverdatum is donderdag 23 november. Op vrijdag 24 november worden de schoenendozen opgehaald en naar het verzamelpunt gebracht. Mocht u vragen hebben over deze actie, dan kunt u zich wenden tot Mieke de Groen. Wij hopen natuurlijk dat iedereen weer mee doet!


Mad Sciene techniekcursus

Geplaatst: 7 november, 2017

Ook dit schooljaar wordt er weer een naschoolse cursus van Mad Science georganiseerd voor kinderen uit groep 3 t/m 8 op zes dinsdagmiddagen van 14.30 tot 15.30 uur. Bij teveel inschrijvingen komt er een extra uur van 15.45 tot 16.45 uur. De kosten bedragen € 69,50. Er is een nieuw programma samengesteld. Kinderen krijgen een eerste kennismaking met wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Tussen de activiteiten door krijgen de kinderen duidelijke instructies en informatie over het dan behandelde thema. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen, zijn zeer educatief en stimuleren een onderzoekende leerhouding.

Dit alles wordt geleid door een professionele Mad Science docent. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren. De promoshow was op dinsdag 7 november 2017 voor de kinderen uit groep 1 t/m 8. Na afloop kregen de kinderen uit grope 3 t/m 8 een informatiefolder en inschrijfformulier mee naar huis. Hier kunt u uw kind inschrijven voor deze leuke en leerzame cursus. De cursusdagen zijn op:

Dag 1: 9 januari 2018
Dag 2: 16 januari 2018
Dag 3: 23 januari 2018
Dag 4: 30 januari 2018
Dag 5: 6 februari 2018
Dag 6: 13 februari 2018