Nieuws

Open ochtend

Geplaatst: 23 januari, 2018

Nieuwsgierig hoe uw kind les krijgt op De Ladder? Kom dan een kijkje nemen in de klas van uw kind op dinsdag 6 februari tijdens de open ochtend van 8:30u – 10:00u. Ouders en opa’s en oma’s zijn van harte welkom. Deze ochtend staan de deuren van de groepen open.

Op De Ladder hebben wij momenteel twee kleutergroepen. Onze school is aan het groeien, wat natuurlijk een positief signaal is. Aangezien de bestaande kleutergroepen het maximaal aantal leerlingen heeft bereikt dat onze school hanteert, starten wij per 1 februari een 3e kleutergroep 1c.

Kent u nog ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind? Dan kunt u hen attenderen op deze open ochtend waarbij groep 1c ook al in bedrijf te zien is. Leerlingen uit groep 8 zullen rondleidingen verzorgen.


Ontwikkelingsgesprekken

Geplaatst: 23 januari, 2018

Vrijdag 9 februari ontvangen de kinderen hun rapport. Die week daarop vinden de ontwikkelingsgesprekken plaats. In september 2017 heeft groep 8 een start gemaakt met het voeren van een driehoek gesprek tussen het kind, de ouders en de leerkracht. Dit willen wij bij de ontwikkelingsgesprekken van februari uitbreiden door het driehoek gesprek te voeren in de groepen 6 t/m 8. De groepen 1 t/m 5 voeren de gesprekken met leerkracht(en) en ouders.

Door gesprekken met kinderen erbij te voeren, willen we de betrokkenheid van kinderen vergroten, zodat ze meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid kunnen bijdragen aan hogere leerresultaten. Het doel van het gesprek is om met de leerling zelf te spreken over het leergedrag. Aan de hand van een gespreksformulier stelt de leerkracht een aantal vragen, bijvoorbeeld:

Welk vak vind je moeilijk en hoe komt dat? Wat zou je zelf anders kunnen doen? Welke hulp zou je nodig hebben? Het gesprek zullen de kinderen voorbereiden aan de hand van het gespreksformulier dat ze in de klas vooraf invullen. Uit ervaring op andere scholen blijkt dit een effectief middel te zijn om kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces, waardoor zij meer gemotiveerd raken om te leren.


Projectthema Wonen en Bouwen

Geplaatst: 23 januari, 2018

Vrijdag starten wij met de introductie van het nieuwe projectthema ‘Wonen en Bouwen’. Het doel van dit thema is dat kinderen factoren kunnen benoemen die van invloed zijn op het wonen en bouwen. Enkele doelstellingen in dit thema zijn:

Voorbeelden van onderzoeksvragen staan op poster van P4L die zowel aan de onderbouwkant als de bovenbouwkant van de school hangt. Ook voor ouders is het de moeite waard om deze poster komende weken nader te bestuderen. Voorbeelden van onderzoeksvragen die aan bod komen zijn: Waarom gingen (oer-) mensen woningen bouwen of zoeken? Waarom is men met steen gaan bouwen? Waarom is het moeilijk om hoog te bouwen en waarom is men de hoogte in gaan bouwen? Welke materialen gebruiken mensen in sloppenwijken om hun huizen te bouwen?


Boeken uitgezocht door leerlingenraad

Geplaatst: 23 januari, 2018

Afgelopen dinsdag is de leerlingenraad bij Boek & Koek geweest. Zij mochten namens de klassen nieuwe boeken uitzoeken om onze schoolbibliotheek mee aan te vullen. Ze kregen uitgebreid uitleg over nieuw uitgekomen boeken. Na afloop mocht de leerlingenraad de boeken mee naar school nemen en introduceren in de klassen. Dank aan de prettige begeleiding van Boek & Koek!