Nieuws

Ladder in Bizz

Geplaatst: 22 juni, 2018

Vorige week vrijdag 15 juni was De Ladder in Bizz markt. Alle ondernemingen uit groep 8 hebben hun producten goed kunnen verkopen. De leerlingen hebben samengewerkt met zes verschillende ondernemingen in Maarn: de Plus, Boek & Koek, Joli, Passiflora, DA en de Echte bakker van der Woerd. De sfeer op de markt was geweldig! De leerlingen uit groep 8 zijn trots op de totale winst van €780,-! Er is €390,- overgemaakt naar de Plastic Soup Foundation en €390,- zal gebruikt worden voor een professioneel
decorscherm en geluid bij de musical. Allemaal hartelijk dank voor de grote opkomst tijdens deze markt!

Eindfeest

Geplaatst: 1 juni, 2018

Op woensdagochtend 11 juli is het eindfeest en tevens de laatste schooldag voor de leerlingen van groep 8. Dit jaar hebben we Circus Kristal uitgenodigd om bij ons een geweldig leuke circusdag te verzorgen. Deze ochtend gaan de kinderen oefenen met allerlei circusmaterialen zoals eenwielfietsen, loopballen, diabolo’s en nog veel meer. Ook gaan de kinderen bellen blazen, zichzelf schminken en goochelen. In de aparte bijlage bij deze Ladderkrant ontvangt u meer informatie hierover.

De school zal deze dag iets langer duren namelijk tot 13.00 uur. Er is buiten op het schoolplein van 12.30 – 13.00 uur een circusmarkt. Hier kunnen de kinderen aan hun ouders laten zien wat ze gedaan en geleerd hebben. Tevens zal er op ludieke wijze afscheid genomen worden van de leerlingen van groep 8.


Uitreiking Kanjercertificaat

Geplaatst: 1 juni, 2018

Met alle aandacht in de media is het jullie vast niet ontgaan dat het onderzoek consortium van de NRO vorige week een rapport heeft gepubliceerd over de effectiviteit van anti-pestmethodes. Het eerste wat opvalt is dat het rapport zelf een stuk genuanceerder is geschreven dan in een aantal krantenartikelen is te lezen. De effecten die bij programma’s zijn gevonden, zijn bijvoorbeeld niet groot. Doordat de Kanjertraining zich op veel meer onderwerpen dan alleen pesten richt, was het vanuit dat oogpunt te begrijpen dat de effecten op korte termijn gering zouden zijn. Veel andere bekende methodes voor sociaal-emotionele ontwikkeling hebben zich tijdens het onderzoek teruggetrokken; de Kanjertraining niet. Weliswaar is het effect op pesten in dit onderzoek niet aangetoond. Op andere onderwerpen is er wél bewijs volgens het rapport. Kinderen laten een afname zien van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering in klassen met veel problemen en op psychologenpraktijken. Zie databank voor effectieve jeugdinterventies.

Wat niet duidelijk wordt gecommuniceerd in de media is het feit dat zonder Kanjertraining conflicten toenemen in de klas. De Kanjertraining voorkomt een toename van conflicten. De onderzoeksscholen hebben geen ouderlessen gegeven, terwijl dit juist wel een belangrijk onderdeel is. Op De Ladder vinden jaarlijks deze ouderlessen plaats. De Kanjertraining leidt leerkrachten op in een periode van 4 jaar; zo ook de leerkrachten van De Ladder. Wij zijn er dan ook trots op dat 90% van de leerkrachten van De Ladder de opleiding van de Kanjertraining afgerond heeft. Het team van De Ladder kan gedegen Kanjerlessen geven! Op De Ladder merken wij een positief schoolklimaat onder andere dankzij de Kanjertraining. Op donderdag 14 juni zal op ludieke wijze het Kanjercertificaat uitgereikt worden aan De Ladder waarvoor alle kinderen en ouders worden uitgenodigd op het plein!


Terugblik project duurzaamheid

Geplaatst: 1 juni, 2018

Vorig schooljaar zijn in het kader van het project duurzaamheid gastlessen verzorgd door Breeam junior voor de groepen 7 en 8. De kinderen van De Ladder hebben onderzocht hoe onze school duurzamer kan worden. Ze hebben dit in kaart gebracht met een scoringskaart. Ze zijn tijdens dit project gefilmd door een cameraploeg van Dutch Green Building Council, waarvan de link te zien is op de groepspagina van groep 8. De tips van de leerlingen zijn doorgevoerd in het beleid. Voorbeelden: buitendeur van de kleuters altijd sluiten, de verwarming zo instellen dat die aan het einde van de middag altijd uit staat en een nieuwe CV ketel aanschaffen. Wij zijn ontzettend trots om te kunnen melden dat alle ingezette acties geresulteerd heeft in een daling van € 5.086,70 op de energierekening!! Om de kinderen voor dit geweldige resultaat te belonen mag de leerlingenraad een nieuw speeltoestel uitzoeken ter vervanging van het klimrek op het grote plein.