Nieuws

Ontwikkelingsgesprekken

Geplaatst: 24 september, 2018

In schooljaar 2018-2019 zijn drie momenten ingepland voor de ontwikkelingsgesprekken over de ontwikkeling van uw kind(eren); oktober 2018, februari 2019 en juni 2019.

Het eerste gesprekken in de week van 8 en 15 oktober was voor de groepen 1 t/m 7 met ouder(s) en leerkracht(en). Alleen in groep 8 vindt het gesprek plaats met ouder – leerkracht en kind.

Het tweede gesprek in februari 2019 is voor de groepen 6 t/m 8 met ouder – kind – leerkracht en voor de groepen 1 t/m 5 met ouder(s) en leerkracht(en).

Het derde gesprek is facultatief op verzoek van ouders of leerkracht. Hierbij kan zowel gekozen worden voor een gesprek met of zonder het kind erbij.

Door minimaal eenmaal per jaar gesprekken met kinderen erbij te voeren, willen we de betrokkenheid van kinderen bij hun eigen leerproces vergroten. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het kind.


Prikkersgilde

Geplaatst: 24 september, 2018

Op vrijdag 21 september jl., heeft onze school zich aangesloten bij het ‘Prikkersgilde’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Die dag tekenden we – in het bijzijn van de groepen 7 en 8 een convenant met de gemeente. We spraken af dat we met de school periodiek het zwerfafval op het schoolplein en in de omgeving van de school opruimen. Van de gemeente krijgen we daarvoor afvalgrijpers en hesjes. De groepen 7 en 8 maken vervolgens elke maand het afgesproken gebied zwerfafval vrij. Het gebied is ons schoolplein en de Prinseheuvellaan. Eigenlijk ‘adopteren’ we dit gebied dus een beetje.

De gemeente werkt samen met inwoners, bedrijven, scholen en andere organisaties om zwerfafval tegen te gaan en te voorkomen. Beginnen bij de jeugd is belangrijk. Wij doen als school graag mee. We zullen ook in de lessen aandacht besteden aan zwerfafval, de vervelende gevolgen daarvan, en dat je die kunt voorkómen. Het buiten opruimen, en daarmee met eigen ogen zien wát en hoeveel er ligt, draagt enorm bij aan de bewustwording.

Met z’n allen zorgen we voor een schone leefomgeving en geven we het goede voorbeeld.

Onze school is als lid van het Prikkersgilde terug te vinden op de digitale kaart op www.heuvelrug.nl/zwerfafval, onder de noemer ‘op de kaart’.


Kinderboekenweek “Vriendschap”

Geplaatst: 24 september, 2018

Van woensdag 3 tot zondag 14 oktober 2018 was het Kinderboekenweek. Het thema dit jaar: Kom erbij (vriendschap). Als team hebben wij de Kinderboekenweek geopend voor de hele school op donderdagochtend 4 oktober met een toneelstuk door leerkrachten en een lied.

Wat hebben de kinderen genoten van de openingsvoorstelling en het voorlezen door opa’s en oma’s in de groepen 1 en 2. Als school zijn wij ontzettend trots op alle kinderen die extra veel hebben gelezen tijdens de Kinderboekenweek en hebben voorgelezen in de klas. Voor ons zijn het allemaal voorleeskampioenen. Tijn is de winnaar uit groep 5 / 6 geworden en Verne uit groep 8 zal De Ladder vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijd.


Uitnodiging Kindercatechese

Geplaatst: 24 september, 2018

Hoi,

Begrijp jij alles wat er in de kerk gebeurt? Weet je bijvoorbeeld wat dopen is of waarom we soms brood en wijn met elkaar delen?
Op 4 zondagen – na de kerkdienst – leren we meer daarover. We beloven dat je niet alleen stil hoeft te zitten….

De kindercatechese vindt plaats op zondagmorgen 7 oktober 2018, 13 januari, 14 april en 7 juli 2019 ná de kerkdienst in de Ontmoetingskapel. Het duurt tot uiterlijk 12.15u. Bij interesse sluiten we af met een lunch.

Voor vragen, opgave of reacties kunt u terecht bij Erna de Kock en Mariëlle Jochemsen (predikant@pknmm.nl).


Vredesviering

Geplaatst: 7 september, 2018

Op vrijdag 21 september van 13:45u – 14:15u bent u van harte welkom op het plein van De Ladder voor de vredesviering. Het jongste en oudste kind van de school laten samen een vredesduif los. Anne-karien Damen zal aanwezig zijn om deze viering te leiden. Tijdens de vredesviering, wat plaatsvindt tijdens de nationale Vredesweek, staan we stil en komen in actie voor vrede.


Goede doel

Geplaatst: 7 september, 2018

Het goede doel voor dit schooljaar is de Dierenambulance. Bij het startfeest op de Koeheuvels was de Dierenambulance ook aanwezig. Vandaag kwamen de vrijwilligers van de Dierenambulance Woudenberg en Omstreken op De Ladder om alle kinderen uit te leggen wat hun werkzaamheden zijn. De Dierenambulance verleent eerste hulp aan dieren in nood. De groepen kregen om de beurt een uitleg, mochten vragen stellen en hebben de Dierenambulance bekeken. Elke vrijdag mogen de kinderen geld meenemen naar school voor dit goede doel, wat de ambassadeurs uit groep 8 ophalen. Het zou leuk zijn als we dit schooljaar een mooi bedrag op kunnen halen voor de Dierenambulance!


Startzondag

Geplaatst: 7 september, 2018

Zondag 16 september is er een oecumenische startzondag in de ontmoetingskapel met als thema
‘Een goed gesprek’. Hier vindt u de flyer met het programma.