Nieuws

Kerst!

Geplaatst: 7 december, 2018

Na de Sint is de school weer in kerststemming gebracht. De leerkracht van uw kind informeert de ouders over kerst knutsels en/of andere activiteiten in de kerstperiode. Het kerstfeest voor alle groepen is op donderdag 20 december en start om 17:30 uur in het eigen lokaal met een kerstbuffet. Er komt een intekenlijst bij iedere klas te hangen.

Na afloop van het kerstbuffet vindt de kerstviering plaats. De leerlingen van groep 5 t/m 8 spelen het kerstverhaal ‘Nenna en de herdersfluit’ voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Het thema van dit kerstverhaal is ‘iedereen telt’. Het gaat over kinderen van een school die via een vlog het traditionele kerstverhaal vertellen. Indeling:

Groep 8 – groep 4
Groep 7 – groep 3
Groep 6 – groep 1/2 a
Groep 5 – groep 1/2 b

Om 18.45 uur gaan de kinderen terug naar de klassen. De kinderen van groep 1 t/m 3 worden door hun ouders opgehaald uit de klassen. De andere groepen gaan onder begeleiding van de leerkracht naar het plein. Er is muziek op het plein en we drinken samen nog chocomel met een koekje.


Tevredenheidsonderzoek

Geplaatst: 7 december, 2018

De afgelopen maand zijn de tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en leerkrachten uitgevoerd. De tevredenheid bij de ouders is gemiddeld een 8,1, bij leerlingen een 8,2 en bij medewerkers een 8,5. Het is mooi om te zien dat de tevredenheid bij zowel de ouders, leerlingen als medewerkers sterk gestegen is t.o.v. 2016 en de ingezette ontwikkelingen effect hebben gehad.

De grootste pluspunten volgens ouders van De Ladder zijn:
– Veiligheid op school
– Plezier in schoolgaan en sfeer in de klas
– Contact met medewerkers en omgang met leerlingen
– Omgang van de kinderen onderling
– Informatievoorziening over het kind en over de school
– Leereffect
– Mate waarin leraar naar ouders luistert
– Vakbekwaamheid leerkrachten
– Aandacht voor gymnastiek
– Uitdaging voor leerlingen
– Rust en orde in de klas

Met de aandachtspunten voor sfeer en inrichting gaan wij dit voorjaar aan de gang door schilderwerk en het aanschaffen van een nieuwe inrichting voor de school. Daarnaast zullen de creatieve vakken hoger op de agenda gezet worden.

Hartelijk dank voor de grote respons van 70% van de ouders!


Sinterklaas!

Geplaatst: 4 december, 2018

Vrijdag 30 november hebben de kleuters genoten van het bezoek aan het huis van Sinterklaas in het Catharijne Convent.
De afgelopen weken hebben alle kinderen van De Ladder veel pietenplaatjes gespaard. De plaatjes konden ze leggen op het leesplankje.

Op woensdag 5 december om 8:30 uur verzamelen alle kinderen zich op het grote plein om Sinterklaas en de pieten welkom te heten. We kijken uit naar een heel gezellig sinterklaasfeest woensdag! Alle groepen zijn deze dag gewoon om 12:15 uur uit.