Nieuws

School dicht….. thuis werken!

Geplaatst: 17 maart, 2020

Het was maandag 16 maart 2020 een bijzondere gewaarwording om alleen het team van De Ladder op school te zien! Vanmiddag kunnen de thuiswerk pakketjes opgehaald worden, waarvoor een deel al klaar ligt. Het schema hiervoor hebben alle ouders ontvangen. Kinderen krijgen zowel hun Chromebook, papieren versies en een boek uit de schoolbibliotheek mee naar huis dat het thuiswerken mogelijk maakt.

We hebben werkgroepen opgezet om deze bijzondere vorm van onderwijs te kunnen geven met een beveiligde omgeving voor onze instructie filmpjes die we gaan geven.

1. Opvang voor vitale beroepen
2. Dagstructuur
3. Inhoudelijk lesaanbod digitaal en papier
4. Instructie door filmpjes
5. Communicatie

Hieronder staat een voorbeeld van een dagschema dat naar eigen inzicht aangepast kan worden en kan helpen structuur in de dag aan te brengen.

We wensen iedereen heel veel succes; samen staan we sterk!Project ‘Vieren & Herdenken’

Geplaatst: 10 maart, 2020

Vanaf deze week zijn wij gestart met het nieuwe projectthema Vieren en Herdenken. Leerlingen leren over het belang en de waarde hiervan. We starten vanuit onze eigen identiteit en ontdekken hoe dit ook in andere culturen en landen gaat. Hoe wordt het nieuwe jaar of een nieuwe lente gevierd, welke rituelen worden uitgevoerd en welke symbolen zijn zichtbaar.
De kinderen leren over de feesten en herdenkingen in de wereldgodsdiensten. Verhalen, gedichten en liederen uit verschillende geloven worden gebruikt. Tijdens dit project vallen een aantal vieringen en herdenkingen zoals Pasen en de Koningsspelen. En wordt er ook aandacht besteed aan de 4 mei herdenking en Bevrijdingsdag van 5 mei.

Op vrijdag 24 april om 8.30 uur zouden wij dit project afsluiten in alle klassen met een unieke viering of herdenking, maar vanwege de Corona crisis moeten wij dit helaas annuleren. 


Nationaal Militair museum in Soesterberg

Geplaatst: 5 maart, 2020

Dinsdag 3 maart zijn de groepen 7 & 8 bij het Nationaal Militair museum in Soesterberg geweest.
Er was een les over kinderen uit 1945; de klas van ‘45. Vijf verhalen over hoe men in en na de tweede wereldoorlog leefde. Het was een zeer interessante dag!