Nieuws

Kennismaking nieuwe ouders

Geplaatst: 29 mei, 2020

Nieuwsgierig naar het onderwijs op De Ladder? Maak vrijblijvend een afspraak voor een rondleiding en kennismaking met Lianne van den Essenburg, directeur van De Ladder. Dit kan via directeur@deladder.nl of telefonisch op 0343-442358.


Natuurlessen

Geplaatst: 27 mei, 2020

Flowers & birds
Deze week natuurlessen van onze vakdocent natuur in de groepen 1 en 2 over bloemen
en vogels spotten in de groepen 3 en 4.
Fijn om met elkaar de wereld om ons heen te ontdekken en weer fysiek onderwijs te kunnen geven! 

 


Leerlingvolgsysteem

Geplaatst: 26 mei, 2020

Om zicht te krijgen op waar de kinderen nu staan in hun ontwikkeling na deze bijzondere periode zullen de Cito E toetsen in juni zoals gepland stond afgenomen worden. Het is bedoeld voor ons als school om een plan van aanpak te kunnen maken om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en zeker  iet als beoordeling van de kinderen.


Open Ochtend…..

Geplaatst: 14 mei, 2020

Onze open ochtend zal dit keer anders verlopen, vanwege het Corona virus. Dit keer kunt u alleen op afspraak een rondleiding krijgen door onze school. Bel of mail ons voor een afspraak, dat kan natuurlijk ook op een ander moment, dat hoeft natuurlijk niet persé 20 mei te zijn.

Wij zijn bereikbaar op 0343 – 442358 en via directeur@deladder.nl .


De school is weer open! Hoera!

Geplaatst: 12 mei, 2020

De school is weer open!! Wat een geweldig goede start gisteren met de groene groep en vandaag met de blauwe groep, zonder problemen.
Wij zijn ontzettend blij dat we weer fysiek les kunnen geven en zijn goed voorbereid.

 

Dank voor de ontzettend leuke attentie vanuit de OC!

 


Kanjers, welkom terug op school!

Geplaatst: 11 mei, 2020


Vrijheid geef je door!

Geplaatst: 4 mei, 2020

“Vrijheid geef je door”
We herdenken vandaag op 4 mei en vieren morgen op 5 mei. De kinderen van groep 3 t/m 8 schreven gedichten hierover. Het maakt ons bewust en dankbaar van onze vrijheid op dit moment. De unieke gedichtenbundel met ruim 100 gedichten is vandaag naar alle ouders verstuurd.


Protocol opening De Ladder

Geplaatst: 1 mei, 2020

Inleiding

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS en is afgestemd met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de scholen. Alles wat specifiek gemaakt is voor de situatie van De Ladder staat schuin gedrukt opgenomen in dit protocol en is afgestemd met de MR. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend document. Bij de heropening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.

Uitgangspunten

1. Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school.
2. Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, waarbij wel uit wordt gegaan van hele dagen onderwijs (om zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders te creëren en de aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang zo optimaal mogelijk te houden). De Ladder houdt dit advies aan door uit te gaan van hele dagen. De ene helft (groen) en de andere helft (blauw) De groene groepen komen maandag en donderdag naar school en de blauwe groepen op dinsdag en vrijdag.
3. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
4. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
5. Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
6. De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.
7. Er wordt gebruik gemaakt van vaste cohorten. Dit betekent dat alle leerlingen van de
school worden verdeeld in twee helften en de samenstelling van die helften wijzigt niet. De leerlingen rouleren niet over de cohorten. Scholen streven ernaar om kinderen uit 1 gezin zoveel als mogelijk in hetzelfde cohort te plaatsen. De Ladder plaats alle kinderen uit gezinnen bij elkaar.
8. De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig in de school.
9.Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen. De MR heeft woensdag 22 april mee kunnen denken met de brief richting de ouders over de grote richtlijnen. Donderdag 23 april heeft de MR dit protocol ontvangen en krijgt de gelegenheid om mee te denken.