Nieuws

Successen van 2021

Geplaatst: 30 december, 2021

Aan het einde van 2021 is het ook tijd om terug te kijken naar wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt. Het is niet helemaal gelukt om alle doelen van het jaarplan 2021 te behalen. Waarbij corona een rol heeft gespeeld en de wisseling tussen Lianne en Simone. Deze doelen hebben wij doorgeschoven naar 2022 om dan alsnog te behalen.

Graag delen wij wat wel is gelukt!
● Ontwikkelingsgericht onderwijs wordt steeds meer vorm gegeven door de taallessen te koppelen aan het projectonderwijs.
● Het werken met MijnRaportfolio wordt steeds verder ontwikkeld, waarbij ook de kindgesprekken een mooi onderdeel zijn.
● Het werken met LIST om het motiverend leesonderwijs te geven.
● Wij hebben alle trainingen voor Snappet gevolgd, waardoor wij als leerkrachten nog beter de kinderen kunnen begeleiden.
● Wij hebben nieuwe leerkrachten en een nieuwe directeur aangenomen om ons team te versterken.
● Wij hebben de kleine groepen van gemiddeld 22 leerlingen behouden. Kortom wij zijn vooral trots op wat wij hebben bereikt met elkaar!


Gezegende Kerstdagen

Geplaatst: 17 december, 2021

Het team van De Ladder wenst u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe. Wij hopen de kinderen op maandag 10 januari weer in goede gezondheid te ontmoeten op school.


Wijziging maatregel snottebellen beleid en zelftesten

Geplaatst: 10 december, 2021

Afgelopen week heeft er een wijziging plaatsgevonden over het testen bij milde klachten en is er meer informatie beschikbaar gekomen over het leveren van zelftesten voor de kinderen van groep 6 t/m 8. Graag informeren wij u hierover.

Snottebellen beleid
Als medewerkers of kinderen milde klachten hebben, dan nemen zij eerst een test af voordat zij naar school komen. Deze test hoeft niet meer bij de GGD te zijn gedaan, dit mag nu ook een zelftest zijn. Wilt u uw kind niet laten testen bij de GGD en geen zelftest afnemen, dan mag uw kind weer naar school als uw kind 24 uur klachtenvrij is.

Zelftesten
Vanuit het ministerie hebben wij bericht gekregen dat deze week de zelftesten voor de kinderen van groep 6 t/m 8 geleverd worden. Op deze wijze wordt u gefaciliteerd om het advies van de overheid op te kunnen volgen en kinderen in groep 6, 7 en 8 thuis twee keer per week preventief te testen. Zodra de zelftesten binnen zijn op school worden deze verdeeld onder de kinderen om mee naar huis te nemen.