Nieuws

Promo show Mad Science

Geplaatst: 28 januari, 2022

Op maandag 9 mei 2022 komen de enthousiaste medewerkers van Mad Science bij ons een promo show geven voor de kinderen uit de groep 3 t/m 8 over wetenschap en techniek. Ontzettend leuk dat zij de kinderen komend schooljaar ook weer hun naschoolse techniekcursus aanbieden. De data hiervoor staan in de agenda.
Zij laten de kinderen op een leuke manier kennis maken met wetenschap en techniek. Bekijk via de link alvast hun website.

Op het inschrijfformulier dat de kinderen mee naar huis krijgen staat alle informatie voor de ouders.


Studiedag 21-01-2022

Geplaatst: 25 januari, 2022

Vrijdag 21 januari hadden wij als team een studiedag. Wat komt er op zo’n allemaal aanbod, dat delen wij graag met u. De ochtend zijn wij begonnen met een kanjer oefening. De komende periode staat de oefening motor en benzinepomp centraal. * Hieronder kunt u daarover meer lezen * . Wij hebben met elkaar deze oefening ook uitgevoerd. Zo ervaren wij ook zelf wat de kinderen ervaren tijdens zo’n oefening.
Daarna hebben wij onder leiding van de werkgroep Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) gekeken naar de taallessen die wij koppelen aan het projectonderwijs. Wat gaat al goed en waar moeten wij nog aandacht aan besteden. De werkgroep heeft een helder beeld gekregen van de vervolgstappen die wij gaan zetten als team. Vervolgens zijn wij verder gegaan met het voorbereiden van het nieuwe project: ‘Vieren en herdenken’. De werkgroep geeft eerst uitleg aan het team over het thema. Ook heeft de werkgroep een opening van het project voorbereid. Wat dit gaat worden houden wij nog even geheim.
Daarna zijn wij in kleine groepen uit elkaar gegaan om de lessen van het nieuwe project te bedenken. Dit jaar zijn wij gestart met het verder ontwikkelen van kind gesprekken. Met elkaar hebben wij besproken waar wij nu staan en hebben wij onze eigen kind gesprekken geëvalueerd.
De dag hebben wij afgesloten met het verkennen van het borgen van onze kwaliteit. Dit willen wij gaan doen door middel van ambitiekaarten en kwaliteitskaarten.

* In de klas wordt in de komende periode de oefening motor en benzinepomp gedaan. De kinderen leren om de aandacht bij zichzelf en hun werk te houden (hun benzinepomp dicht) ondanks dat er een motortje (dit is een kind dat raar en gek mag doen) door de klas gaat. *


Plannen 2022

Geplaatst: 11 januari, 2022

Na het terugkijken op 2021 is het ook tijd om nieuwe plannen voor 2022 te maken. Deze plannen maken wij met elkaar, door het voeren van gesprekken en het leveren van input vanuit verschillende werkgroepen. Wij kwamen vooral tot de conclusie dat de afgelopen jaren veel mooie nieuwe ontwikkelingen zijn ingezet. Deze ontwikkelingen willen wij graag behouden, daarvoor moeten wij dit gaan borgen.
● Wij gaan onze ontwikkelingen vastleggen in kwaliteitskaarten die wij periodiek evalueren en bijstellen waar nodig.
● Wij gaan ontwikkelingsgericht onderwijs verder vorm geven door ons taalonderwijs verder te integreren met ons projectonderwijs. Waarbij wij ook de ontwikkeling van de kinderen vastleggen in MijnRapportfolio.
● Wij gaan kritisch kijken naar ons eigen didactisch handelen door middel van observaties onze eigen leerdoelen opstellen om nog betekenisvoller les te kunnen geven.
● Wij willen onze gemiddelde groepsgrootte van 22 leerlingen vasthouden.
● Wij hopen stappen te kunnen zetten in het proces van onze huisvesting, waarbij wij drie scenario’s gaan onderzoeken (renovatie huidig gebouw, nieuwbouw op huidige plek, nieuwbouw op andere locatie in Maarn). 


Gelukkig & Gezond 2022!

Geplaatst: 1 januari, 2022

Het team van De Ladder wenst jullie een gelukkig & gezond 2022 toe!