Nieuws

Actie schoenmaatje

Geplaatst: 15 november, 2016

schoenmaatjeEvenals voorgaande jaren willen wij ook dit jaar weer mee doen aan “Actie Schoenmaatjes”. Actie schoenmaatjes is een najaarsactie van de stichting Edukans waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos met schoolspullen en speelgoed vullen voor kansarme kinderen wereldwijd. Jaarlijks doen tienduizenden kinderen met deze actie mee. In de afgelopen jaren zijn meer dan 1 miljoen schoenendozen gevuld en uitgedeeld. In folder die uw kind vandaag mee naar huis heeft gekregen, kunt u het een en ander over de actie lezen. De plaatselijke kerken in Maarn en Maarsbergen doen ook met de actie mee. De schoenendoos kunt u op school inleveren. De uiterste inleverdatum is vrijdagochtend 25 november 2016. Om 12.00u worden de schoenendozen weggebracht. De machtigingsformulieren kunt u los van de doos bij de leerkracht van uw kind inleveren. Mocht u vragen hebben over de actie, dan kunt u zich wenden tot Lianne van den Essenburg. Wij hopen natuurlijk dat iedereen weer mee doet!


Deel dit bericht: