Voor ouders

Inschrijven nieuwe leerlingen
Bezoek
een open
ochtend

Alle praktische informatie over de school is in dit menu te vinden, zoals de schooltijden met het continue rooster en de wijze waarop de naschoolse opvang is geregeld.

Onder het kopje downloadcentrum vindt u alle belangrijke documenten, zoals de lesstof voor de verschillende groepen wat gebruikt wordt bij huiswerk, het inschrijfformulier, aanvraagformulier verlof en onze beleidsplannen.

In dit menu is tevens het vakantierooster en de studiedagen opgenomen. Daarnaast leest u meer over de tevredenheid onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Bent u zich aan het oriënteren op een school voor uw kind? Onder inschrijven nieuwe leerlingen staat beschreven op welke wijze kinderen aangemeld kunnen worden op De Ladder.