Basisvakken

Zelfstandig werken
Coöperatief werken

In de ochtenden wordt er in alle groepen gewerkt aan de basisvakken lezen, rekenen, spelling, taal en schrijven. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen, wordt er op De Ladder op verschillende manieren gewerkt: het minimumniveau, basisniveau en verrijkingsniveau. Per vakgebied wordt een indeling gemaakt op welk niveau een leerling werkt. Er worden verschillende werkvormen gebruikt. Zowel zelfstandige- als coöperatieve werkvormen.

Daarnaast is er een evenwichtige verdeling gemaakt om te werken met ICT-hulpmiddelen en papieren boeken en schriften. Bij de vakken rekenen en spelling wordt gebruik gemaakt van het programma Snappet op de Chromebooks. Er is gekozen om Chromebooks in te zetten met een rechtopstaand scherm i.p.v. de platte devices van Snappet, zodat leerlingen goed rechtop zitten. Dit is ergonomisch beter voor kinderen. Bij de vakken taal, schrijven en lezen wordt bewust gebruikt gemaakt van papieren (werk)boeken, zodat kinderen niet te vaak en te lang achter een scherm zitten. Er worden daarbij meerdere afwisselende werkvormen gebruiken.