Bewegingsonderwijs

Sportiefste school
2015
Vakleerkracht gym

Op De Ladder vinden we bewegen, sporten en sportiviteit belangrijk. Het motto van de sportcommissie is: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen.’ De sportcommissie stuurt de sporttoernooien zoals het schoolvoetbaltoernooi en sportdag met de koningsspelen aan. Zij zorgen voor de benodigde ondersteuning van de ouders en de regelzaken om de toernooien en wedstrijden heen.
Op De Ladder werken we met een vakleerkracht bewegingsonderwijs als een van de weinige scholen op de Utrechtse Heuvelrug. Deze vakleerkracht zorgt voor een doorgaande lijn zodat alle einddoelen aan bod komen.

De Ladder is de sportiefste basisschool 2015 van de Utrechtse Heuvelrug geworden doordat wij een vakleerkracht gym voor de groepen 3 t/m 8 én een gevarieerd sportprogramma hebben. We werken samen met sportverenigingen uit Maarn en omstreken zodat kinderen kennis kunnen maken met sporten zoals tennis, basketbal, judo, hockey, atletiek en voetbal. Wij hechten veel waarde aan sportieve activiteiten, omdat sporten gezond is. De school heeft een eigen speellokaal voor de kleuters. Tussen de leswisselingen door worden veel beweegtussendoortjes gedaan. In alle groepen wordt het programma fit@school van de Utrechtse Heuvelrug gegeven.