Inloggen Parnassys, Parro en MijnRapportfolio

Inloggen ParnasSys

Scholen houden de gegevens van leerlingen bij in een leerlingvolgsysteem. Dat is een wettelijke verplichting. Onze school gebruikt hiervoor het systeem van ParnasSys. Het gaat om administratieve gegevens en informatie over de ontwikkeling van leerlingen. In het ouderportaal van ParnasSys hebben ouders steeds een actueel overzicht van de vorderingen van hun kind.

Via de link ouders.parnassys.net komt u in het ouderportaal. Hier logt u in met uw eigen mailadres dat bekend is bij de school. Nieuwe ouders krijgen twee maanden voordat hun kind vier jaar wordt via vanuit ParnasSys inloggegevens toegestuurd. U logt de eerste keer in met het wachtwoord dat u van school ontvangt. Dit is een uniek en automatisch aangemaakt wachtwoord. Wij adviseren dit direct te veranderen in een wachtwoord dat voor u goed te onthouden is.  Het is belangrijk dat u als ouder binnen een week dit account activeert. Via ‘wachtwoord vergeten’ kunt u altijd zelf een nieuw wachtwoord aanvragen.

Inloggen Parro

Parro is een oudercommunicatiemiddel en een onderdeel van ParnasSys. U kunt deze app installeren op de telefoon en inloggen met dezelfde inloggegevens als ParnasSys. We kunnen u vlot informeren over actuele zaken op school/klas door middel van berichten of foto’s in een afgeschermde omgeving. Daarnaast kunnen we digitaal de oudergesprekken plannen. Alle schoolberichten zijn altijd eenvoudig terug te lezen. Parro is beschikbaar als app (App store / Google play). De groepsleerkracht beheert het account en nodigt u uit om lid te worden. Dat kan alleen na uw toestemming.

Inloggen MijnRaportfolio

Omdat ParnasSys alleen de cognitieve ontwikkeling van een kind laat zien, maken wij voor een totaalbeeld van de brede ontwikkeling van kinderen gebruik van het instrument MijnRapportfolio. Dit digitale rapport is zo ontwikkeld dat het naadloos aansluit bij de unieke werkwijze van ons onderwijs. Het leerproces is zichtbaar gemaakt door visuele ondersteuning. Vanaf groep 5 kunnen kinderen samen met de leerkracht het rapport in. Iedere nieuwe ouder kan een account aanmaken. Voor het aanmaken van een account volgt u de volgende stappen:

Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl

Klik op “Eerste keer inloggen” en vul het e-mailadres in dat je gebruikt voor school.

U ontvangt na een paar minuten een e-mail met een link om een wachtwoord aan te maken. De link is 3 uur geldig.
Kies een persoonlijk wachtwoord om in te loggen op MijnRapportfolio.
Bij meerdere kinderen is het maar één keer nodig om een inlog aan te maken.