Inschrijven nieuwe leerlingen

Plek voor nieuwe leerlingen
Kennings makings
gesprek

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze school. Ieder kind is in principe welkom op onze school. Op dit moment is in iedere groep nog plek voor nieuwe leerlingen. Ons aannamebeleid is erop gericht de gewenste groepsgrootte te waarborgen, dat een groep niet boven de 30 leerlingen uitkomt. De Ladder maakt onderscheid tussen startende en tussentijdse instromers. Zowel startende als tussentijdse ouders van instromers kunnen contact opnemen met de directeur voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en rondleiding. Wij nodigen alle nieuwe ouders tevens uit voor de open ochtenden, zodat u als ouder kunt zien hoe wij op De Ladder werken.

Startende instromers

Startende instromers zijn kinderen die vier jaar worden en voor het eerst naar school gaan. Het is op De Ladder gebruikelijk dat nieuwe ouders rond de 2e verjaardag van hun kind gaan oriënteren op een basisschool. Dit kan door middel van een persoonlijk kennismakingsgesprek met rondleiding of een open ochtend.

Tussentijdse instromers

Tussentijdse instromers zijn kinderen die al naar school gaan en instromen vanuit andere basisscholen. Kinderen die eerst op een andere school hebben gezeten en vanwege een verhuizing of een andere reden van school willen wisselen, kunnen tussentijds op De Ladder instromen. Voorwaarde is wel dat er plaats is in de groep waar het kind geplaatst zou moeten worden.

Tussentijds instromen kan in principe het hele jaar door. In overleg wordt een geschikt moment gezocht. Bij voorkeur is dit een moment na een van de vakanties in een schooljaar. Wanneer een leerling op een andere school staat ingeschreven, onderzoeken we altijd of een overstap verantwoord is en of wij de leerling kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft. Bij een aanmelding van een leerling die op een andere school staat ingeschreven, volgen wij de volgende procedure:

  • De directeur maakt een afspraak voor een intakegesprek. De IB-er is eventueel bij het intakegesprek aanwezig.
  • Tijdens het intakegesprek winnen directie en IB bij de ouders/verzorgers informatie in over de reden van de tussentijdse plaatsing en over het niveau en de onderwijsbehoeften van het kind.
  • Bij gebleken interesse van de ouders/verzorgers voor plaatsing op De Ladder neemt de IB-er contact op met de school van herkomst om informatie over de leerling in te winnen en de LVS-rapportage op te vragen.
  • Alle bevindingen van de IB-er worden teruggekoppeld naar de directeur. De directeur besluit uiteindelijk over de plaatsing van het kind en motiveert het genomen besluit bij de ouders.

Definitieve inschrijving

Op het moment dat ouders het inschrijfformulier voorzien van handtekening van beide ouders heeft ontvangen, stuurt de directeur een ontvangstbevestiging.

Na de ontvangstbevestiging heeft een school maximaal 6 weken de tijd om over te gaan tot definitieve inschrijving. In deze periode bekijkt de school of de leerling toelaatbaar is.

Op De Ladder is het gebruikelijk dat ouders binnen een week een definitieve inschrijfbevestiging of eventuele afwijzing krijgen.

Wen momenten

Twee maanden voordat een kind vier jaar wordt neemt de toekomstige leerkracht van het kind contact op met de ouders om wen momenten af te spreken. Voor kinderen die 4 jaar worden, is het gebruikelijk om drie wen momenten af te spreken van een ochtend.

Voor zij-instromers is het gebruikelijk om één wen moment voor een dag of dagdeel af te spreken. of Eén maand voordat een zij- instromer naar De Ladder komt, neemt de groepsleerkracht contact met de ouders op.

Op het moment dat een leerling instroomt, wordt een leerling gekoppeld aan een maatje die de nieuwe leerling wegwijs maakt op De Ladder. Voor vragen over de inschrijfprocedure en aannamebeleid kunt u altijd contact opnemen met de directeur.

In het Download centrum en onder de link kunt u ons inschrijfformulier vinden.