Inspectie

Goed onderwijsaanbod
Kwaliteit

De inspectie is in november 2019 op bezoek geweest bij onze school. Het onderzoek van de inspectie bevestigt dat De Ladder een goede school is. Van de 22 scholen op de Utrechtse Heuvelrug hebben twee scholen, waaronder De Ladder, dit oordeel ‘goed’ ontvangen. Een bijzondere prestatie waar wij als school trots op zijn.

Samenvatting inspectierapport november 2019:

‘Het bestuur, de directie en de leraren werken op een professionele en gedreven manier samen. Op de school heerst een klimaat dat gericht is op leren en ontwikkelen. Directie en team weten waar ze goed in zijn en wat ze nog kunnen verbeteren. De school werkt vanuit een duidelijke toekomstgerichte visie met een breed aanbod, passend bij haar leerlingen. Leerlingen, ouders en leraren geven aan dat er een prettige en open sfeer is. Leerlingen voelen zich gehoord en gezien en vertellen zich veilig te voelen. Uitkomsten van de veiligheidsmetingen bevestigen dit beeld. Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.’

De school is onderzocht op de volgende indicatoren.

Inspectie kwaliteitsoordelen op de onderzochte standaarden 20191
o
2
m
3
v
4
g
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie