Inspectie

Goed onderwijsaanbod
Kwaliteit

De inspectie is in maart 2016 op bezoek geweest bij onze school. Pluspunten vanuit de inspectie zijn dat er een positief klimaat op school is en respectvolle omgang. Er is een goed onderwijsaanbod en er worden goede scores gehaald. De school heeft zicht op eigen kwaliteit en verbetering. De ontwikkeling is goed in kaart gebracht en er is voldoende ondersteuning in de klas. De regels zijn zichtbaar in de school.

De inspectie heeft in 2016 als aandachtspunten gegeven dat een kijkwijzer voor didactisch handelen gebruikt kan worden, er trendanalyses gemaakt kunnen worden van de leerresultaten en het onderwijs beter afgestemd kan worden voor de meerbegaafde leerlingen. Deze aandachtspunten zijn opgenomen in het schoolplan 2016-2020 en inmiddels concreet gemaakt d.m.v. de ingezette kijkwijzers, trendanalyses en RT-extra groepen. Wij kijken daarom uit naar het nieuwe inspectiebezoek dat in juni 2019 zal plaatsvinden om de positieve ontwikkelingen te laten zien.

De school is onderzocht op de volgende indicatoren.

Inspectie kwaliteitsoordelen op de onderzochte standaarden
Maart 2016
1
o
2
m
3
v
4
g
1.1 Onderwijsresultaten
2.1 Aanbod
2.2 Zicht op ontwikkelingen
2.3 Didactisch handelen
3.1 Schoolklimaat
3.2 Veiligheid
4.1 Evaluatie en verbetering
4.2 Kwaliteitscultuur
4.3 Verantwoording en dialoog