Nieuws

Inspectierapport

Geplaatst: 18 april, 2016

Op 3 maart 2016 heeft het inspectiebezoek op De Ladder plaats gevonden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de school op alle onderzochte onderdelen voldoende of goed scoort. De school beschouwt de aanbevelingen als zeer waardevol voor de schoolontwikkeling en herkent deze zoals ze in het inspectierapport zijn opgesteld. Het rapport geeft een goede weergave van de ontwikkelingen van de school over de afgelopen vier jaar. Belangrijk is dat de directie en leerkrachten dit niveau vasthouden en daar waar nodig verder verbeteren. De aanbevelingen van de inspectie helpen hierbij en zullen worden meegenomen in het schoolplan 2017-2021.


Deel dit bericht: