Nieuws

Kerstviering

Geplaatst: 24 november, 2017

Tijdens de kerstviering staat dit jaar ‘Een Koninklijk Kerstfeest’ centraal vanuit onze methode Trefwoord. Prins Keurig verzamelt in dit verhaal symbolen die bij het kerstfeest horen. In de weken voorafgaand aan het kerstfeest wordt deze viering in alle klassen voorbereid en staan de verhalen van Lucas 1 en Mattheüs 1 en 2 centraal in de adventsperiode.

Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Kerst gaat over het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke geschenken en het belang van delen en geven.

Het kerstfeest op De Ladder start om 17.30 uur in het eigen lokaal met een kerstbuffet. Vanaf maandag 11 december hangt er bij iedere klas een intekenlijst waarop u kunt vermelden wat u gaat maken met uw kind (of koopt). Na het kerstbuffet gaan de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 om 18:15u naar de klassen van de groepen 5 t/m 8 voor een toneelstuk van Een Koninklijk kerstfeest. Vanaf 18:50u kunnen de ouders uit de groepen 1 t/m 3 hun kind ophalen in de eigen klas. Om 19.00u verzamelen we met alle ouders en kinderen op het schoolplein voor een gezellige kerstborrel, verzorgd door de OC. Het kerstkoor zal nog een aantal liederen vanuit de Kerstsamenzang zingen voor de hele school.


Deel dit bericht: