Kunst- en Cultuureducatie

We
hebben plezier
Creatief leerproces

Kunst en Cultuureducatie kan gezien worden als een reis waarbij kinderen onderweg leren betekenis leren te geven aan de wereld waarin ze leven. De Ladder biedt kinderen een rijke en uitdagende leeromgeving aan, waar ervaren, beleven en ontdekken voorop staat. Alle kunstzinnige disciplines en (cultureel) erfgoed worden in een betekenisvolle context aangeboden en gekoppeld aan het projectonderwijs. Op deze wijze leggen wij een verbinding met de andere vakken en wordt de eigen omgeving betrokken.

De kinderen zijn (mede) eigenaar van hun eigen creatieve leerproces. Bezig zijn met kunst betekent kunst beleven, beschouwen, erover praten en zelf kunst maken. Het creatief vermogen, het creatief proces, reflecteren, presenteren zijn onderdeel van de lessen. De leerkrachten van de groep 1 t/m 8 geven zelf de creatieve lessen tekenen en handvaardigheid binnen het projectonderwijs. Daarbij werken we samen met de Pabo studenten van de CHE om dit beleid op de creatieve vakken door te ontwikkelen. Een pijler voor nieuw te ontwikkelen beleid in 2019-2020 is om de vakken muziek en drama meer op de kaart te zetten. Het doel is om een vakleerkracht voor drama of muziek op te leiden of aan te stellen.

Samenwerking Kunst Centraal

We werken samen met Kunst Centraal. Kunst Centraal geeft met scholen vorm aan de creativiteitsontwikkeling van kinderen. In het kunstmenu ervaren leerlingen professionele kunst, waar wij in de dagelijkse lessen niet aan toe komen die door Kunst Centraal samengesteld voor onze school. Voorbeelden hiervan zijn het maken van een eigen lied en beat in de Elektruck, danslessen, een bezoek aan Tivoli Vredenburg, het maken van een animatiefilmpje en fotograferen.

In het cultuurprogramma ontdekken de leerlingen hun culturele omgeving. Zo haal je de cultuur de school in en breng je de cultuur in de school. Leerlingen onderzoeken sporen uit het verleden in hun eigen omgeving. Elke groep besteedt aandacht aan ons erfgoed en onze culturele omgeving.