Leerlingenraad

We werken samen
Meebeslissen

In een leerlingenraad zitten leerlingen die namens hun klas allerlei zaken bespreken met de directeur. Zo weten we wat de leerlingen van De Ladder belangrijk vinden. Dat betekent dat zij een belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school.

De doelen van de leerlingenraad:

 • In een leerlingenraad zitten leerlingen die namens hun klas allerlei zaken bespreken met de directeur. Zo weten we wat de leerlingen van De Ladder belangrijk vinden. Dat betekent dat zij een belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school.
  • leerlingen een volwaardige inbreng en inspraak geven in het schoolgebeuren;
  • leerlingen democratie laten ervaren;
  • leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is;
  • leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school.

  Waarom een leerlingenraad?

  In het kader van burgerschapsvorming vinden wij het belangrijk dat leerlingen nadenken over wat zij belangrijk vinden en dit vervolgens bespreken met de directeur. In het kader van kwaliteitszorg vindt het team van De Ladder het belangrijk om te weten wat de leerlingen bezighoudt en hoe wij ons onderwijs en de leeromgeving meer kunnen laten aansluiten bij de leerlingen. Kinderen hebben vaak een andere denkwijze als volwassenen, waardoor zij een goede bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingen op school.

  Opzet leerlingenraad

  In de leerlingenraad zitten tien leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Per klas vertegenwoordigen een jongen en een meisje hun klas. Alle kinderen die mee zouden willen denken in een leerlingenraad kunnen zich daarvoor opgeven, waarna een eerlijke loting plaats vindt. De leerlingen moeten durven te spreken in een groep en informatie uit de klas goed kunnen overbrengen tijdens de bijeenkomsten. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door Simone van Delft, de directeur. Eens per zes weken komt de leerlingenraad 45 minuten onder schooltijd bij elkaar. Bij de start van het schooljaar wordt bepaald welke leerlingen hun klas gaan vertegenwoordigen in de leerlingenraad.

  Acties leerlingenraad

  Zaken waarover de leerlingen in de leerlingenraad kunnen meedenken:

  • Opstellen profiel van een nieuwe leerkracht en advies geven.
  • Ideeën aandragen voor het jaarlijkse goede doel.
  • Advies uitbrengen voor aan te schaffen nieuwe leesboeken in de schoolbibliotheek.
  • Bevindingen huidige lesmethoden; advies nieuwe lesmethodes op basis van geselecteerde methodes.
  • Evalueren schoolregels en adviseren voor aanpassingen van schoolregels.
  • Advies voor speeltoestellen en speelgoed op het schoolplein.
  • Alles wat vanuit de klassen naar voren wordt gebracht.