Leerlingenraad

Doel leerlingenraad
In een leerlingenraad zitten leerlingen die namens hun klas allerlei zaken bespreken met de directeur. Zo weten we wat de leerlingen van De Ladder belangrijk vinden. Dat betekent dat zij een belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school. De doelen van de leerlingenraad:

 • Leerlingen een volwaardige inbreng en inspraak geven in het schoolgebeuren;
 • Leerlingen democratie laten ervaren;
 • Leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is;
 • Leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school.

Waarom een leerlingenraad?
In het kader van burgerschapsvorming vinden wij het belangrijk dat leerlingen nadenken wat zij belangrijk vinden om dit vervolgens te bespreken met de directeur. In het kader van kwaliteitszorg vindt het team van De Ladder het belangrijk om te weten wat de leerlingen bezig houdt en hoe wij ons onderwijs en de leeromgeving meer kunnen laten aansluiten bij de leerlingen. Kinderen hebben vaak een andere denkwijze als volwassenen, waardoor zij een goede bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingen op school.

Opzet leerlingenraad
In de leerlingenraad zitten acht leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Per klas vertegenwoordigen een jongen en een meisje hun klas. Alle kinderen die mee zouden willen denken in een leerlingenraad kunnen zich daarvoor opgeven, waarna een eerlijke loting plaats vindt. De leerlingen moeten durven te spreken in een groep en informatie uit de klas goed kunnen overbrengen tijdens de bijeenkomsten.
Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.
Eens per vier weken komt de leerlingenraad 45 minuten op de donderdag onder schooltijd bij elkaar.
Ieder half jaar wordt er gewerkt met een nieuwe leerlingenraad; in augustus en in januari.

Acties leerlingenraad
Zaken waarover de leerlingen in de leerlingenraad kunnen meedenken:

 • Opstellen profiel van een nieuwe leerkracht; aanwezig zijn bij de pitch van de geselecteerde kandidaten; advies geven voor aan te nemen leerkracht;
 • Ideeën aandragen voor het nieuwe goede doel en een keuze wat het nieuwe goede schooldoel wordt;
 • Advies uitbrengen voor aan te schaffen nieuwe leesboeken schoolbibliotheek;
 • Bevindingen huidige lesmethoden; advies nieuwe lesmethodes na proeflessen;
 • Evalueren schoolregels en adviseren voor aanpassingen van schoolregels;
 • Ideeën voor speeltoestellen/ speelgoed voor op het schoolplein;
 • Alles wat vanuit de klassen naar voren wordt gebracht.

Contact

Breeschotenlaan 26
3951 VL Maarn

Telefoon: 0343 - 442358

Alle contactgegevens


Social Media

facebook twitter Bibliotheek op school


© 2015 - 2018 Oecumenische basisschool De Ladder | Webdesign Logo4Life | Privacyverklaring