Leesonderwijs

Van lezen kun je leren
Schoolbieb

Lezen is een belangrijke pijler op De Ladder. De Ladder is een echte leesschool met een prachtige schoolbibliotheek waarin leerlingen meerdere keren per week boeken kunnen ruilen. Op iedere school leren kinderen lezen. De Ladder pakt dit nét even wat anders aan dan gemiddeld. Naast de gebruikelijke lessen van technisch- en begrijpend lezen, is een belangrijke pijler op De Ladder de leesbevordering. Leesbevordering zien we als basis van het totale leesonderwijs. Zonder aandacht voor leesbevordering mist het technisch lezen een belangrijke stimulans. Op De Ladder is er extra aandacht voor het stimuleren van een prikkelend en uitdagend leesklimaat op school.

Gedurende het schooljaar worden verschillende activiteiten georganiseerd op het gebied van lezen. Zo doet De Ladder mee aan de nationale voorleesdagen, de Kinderboekenweek en de nationale voorleeswedstrijd. Er worden diverse groepsdoorbrekende leesactiviteiten georganiseerd. Zo lezen leerlingen uit groep 8 wekelijks voor aan kleuters en kunnen leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 tutor- en maatjes lezen. In de groepen 1 en 2 wordt de klankkast bij de voorbereidende leesactiviteiten gebruikt.

Onze leesmethode voor aanvankelijk lezen in groep 3 is de nieuwste methode van Veilig leren lezen Kim versie. Vanaf groep 4 gebruiken we voor technisch lezen de methode Timboektoe en voor begrijpend lezen Goed gelezen.

Als echte leesschool hebben wij een duidelijke visie waarvoor in 2016 een pluim is uitgereikt door Prinses Laurentien tijdens de Nationale Voorleesdagen op onze school. Dit is op een leuke manier weergegeven in deze film door de NTR. Meer lezen? De visie op leesonderwijs is opgenomen in het downloadcentrum onder beleid.