Nieuws

Lezen op school & thuis

Geplaatst: 27 februari, 2022

Tijdens de studiedag van vrijdag 25 februari hebben wij gekeken naar het leesonderwijs op De Ladder. Sinds twee jaar werken wij met LIST en zien positieve resultaten. Met het team hebben wij gekeken naar waarom wij op deze manier ons leesonderwijs aanbieden. Ook hebben wij gekeken wat wij nog kunnen verbeteren om de kwaliteit van ons leesonderwijs te verhogen. De leerkrachten gaan met de leerlingen leesgesprekken voeren. Leesgesprekken hebben verschillende doelen, namelijk inzicht krijgen in het leesbegrip, het leesniveau observeren, inzicht in de leesmotivatie, smaak ontwikkelen en begrip van de boekkeuze. Door de leesgesprekken kunnen de leerkrachten de leerlingen nog beter helpen bij een brede leesontwikkeling. Om de leesmotivatie van alle kinderen te verhogen houden de leerkrachten twee keer per week een boekenbabbel. Een boekenbabbel van de leerkracht heeft verschillende doelen, maar is voornamelijk bedoeld om de leerlingen te motiveren. Ook hebben wij gesproken over het belang van thuis lezen. Op school zorgen wij dat de leerlingen per dag 20 minuten lezen.


Deel dit bericht: