Namen en adressen

School

Oecumenische basisschool De Ladder
Breeschotenlaan 26
3951 VL Maarn
Tel. 0343 – 44 23 58
E-mail: directeur@deladder.nl
Bankrekeningnummer: NL97 RABO 0301 57 1309
Administratienummer: 30015-09IP
KVK: 40480196

Directie

E-mail: directeur@deladder.nl
Tel. 0343 – 44 23 58

Intern begeleiders en vertrouwenspersonen

Groep 1 t/m 6: Esther van den Top
E-mail: esther@deladder.nl
Tel. 0343 – 44 23 58

Groep 7 & 8: Henrike van Manen
E-mail: henrike@deladder.nl
Tel. 0343 – 44 23 58

Vertrouwenspersoon: Iris Muis-Kop
E-mail: iris@deladder.nl
Tel. 0343 – 44 23 58

 

Schoolbestuur

Voorzitter: Righard Atsma
Penningmeester: Arjan Spruijt
Secretaris: Marco Pater
Onderwijs: Natanja de Kok
Huisvesting: Derk Welling
E-mail: bestuur@deladder.nl

Medezeggenschapsraad

Voorzitter: Lotte de Rooij(oudergeleding)
Secretaris: Karianne Fitzpatrick (oudergeleding)
Loes Hoogendoorn(oudergeleding)
Bianca Bos (teamgeleding)
Henrike van Manen (teamgeleding)
E-mail: mr@deladder.nl

Oudercommissie

Voorzitter: Simone Vonk
Secretaris: Laurens Schoonbrood
Penningmeester: Eddie Bos
Saskia Mulder
Leon de Ruyter
Hetty van Soest
Mieke de Groen (leerkracht)

E-mail: oc@deladder.nl
Bankrekeningnummer: NL03 ABNA 048 438 8533

Naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang de Trommelaar (KMN Kind & Co)
Buurtsteeg 11
3951 LL Maarn
Tel. 0343 – 44 10 10
www.kmnkindenco.nl

Naschoolse opvang

Sport BSO Maarn; Kinderopvang SKDD
Buurtsteeg 9
3951 LL Maarn
Info@skdd.nl
www.skdd.nl
Informatie: 0343 – 51 60 00
BSO: 06 – 52 54 87 81

Rijksinspectie

Rijksinspectiekantoor Utrecht
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Tel. 088 669 60 60
Vragen over onderwijs: 0800 80 51 (gratis)
Klachtenmeldingen: 0900 111 31 11
E-mail: info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Jeugdarts

Als school zijn wij aangesloten bij de GGD Zuid/Oost-Utrecht
Utrechtseweg 139
3700 AB Zeist
Tel. 030 692 25 33
Tel. jeugdarts 0138 51 40 00

Samenwerkingsverband passend onderwijs ZOUT (Zuidoost Utrecht)

Laan van Vollenhove 3043
3706 AL Zeist
Tel. 06 43 03 20 83
E-mail: info@swvzout.nl
www.swvzout.nl

Functionaris Gegevensbeschermer (FG)

Vanessa Kuilenburg
fg@deladder.nl