Namen en adressen

School
Oecumenische basisschool De Ladder
Breeschotenlaan 26
3951 VL Maarn
Tel. 0343 – 44 23 58
E-mail: directeur@deladder.nl
Bankrekeningnummer: NL97 RABO 0301 57 1309
Administratienummer: 30015-09IP

Hier vindt u de plattegrond van de school

Directie
Lianne van den Essenburg
E-mail: directeur@deladder.nl
Tel. 0343 – 44 23 58
Mobiel 06 – 25 60 05 16

Intern begeleiders en vertrouwenspersonen
Groep 1 t/m 3: Esther van den Top
E-mail: esther@deladder.nl
Tel. 0343 – 44 23 58

Groep 4 t/m 8: Audrey Nijman
E-mail: audrey@deladder.nl
Tel. 0343 – 44 23 58

Schoolbestuur
Voorzitter: Righard Atsma
Penningmeester: Arjan Spruijt
Secretaris: Marco Pater
Algemeen: Natanja de Kok
Algemeen: Wiegerina Huistra
Algemeen: Derk Welling
E-mail: bestuur@deladder.nl

Medezeggenschapsraad
Voorzitter: Willemien van Tiel (oudergeleding)
Marscha Bolweg (oudergeleding)
Esther van den Top (teamgeleding)
Marjon Doornenbal (teamgeleding)
E-mail: mr@deladder.nl

Oudercommissie
Voorzitter: Sancho Hofman
Secretaris: Arjan Spruijt
Penningmeester: Erik van Wijk
Lia Turkesteen-Pater
Marie Claire Gerlach
Simone Vonk
Sonja Nelissen
Trudy van de Velde (leerkracht)
Mirjam Meijer (leerkracht)
E-mail: oc@deladder.nl
Bankrekeningnummer: NL03 ABNA 048 438 8533

Naschoolse opvang
Buitenschoolse opvang de Trommelaar (KMN Kind & Co)
Buurtsteeg 11
3951 LL Maarn
Tel. 0343 – 44 10 10
www.kmnkindenco.nl

Naschoolse opvang
Sport BSO Maarn; Kinderopvang SKDD
Buurtsteeg 9
3951 LL Maarn
Info@skdd.nl
www.skdd.nl
Informatie: 0343 – 51 60 00
BSO: 06 – 52 54 87 81

Orthopedagogische praktijk Mischa Wink
Tuindorpweg 35C
3951 BD Maarn
Telefoonnummer: 06 – 45 69 11 22
E-mail: utrecht@mischawink.nl
www.mischawink.nl
Inloopspreekuur iedere woensdag tussen 11.30 en 12.15 uur in de schoolbibliotheek.

Rijksinspectie
Rijksinspectiekantoor Utrecht
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Tel. 088 – 669 60 60
Vragen over onderwijs: 0800 – 80 51 (gratis)
Klachtenmeldingen: 0900 – 111 31 11
E-mail: info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Jeugdarts
Als school zijn wij aangesloten bij de GGD Zuid/Oost-Utrecht
Utrechtseweg 139
3700 AB Zeist
Tel. 030 – 692 25 33
Tel. jeugdarts 0138 – 51 40 00

Samenwerkingsverband passend onderwijs ZOUT (Zuidoost Utrecht)
Laan van Vollenhove 3043
3706 AL Zeist
Tel. 06 – 43 03 20 83
E-mail: info@swvzout.nl
www.swvzout.nl

Contact

Breeschotenlaan 26
3951 VL Maarn

Telefoon: 0343 - 442358

Alle contactgegevens


Social Media

facebook twitter Bibliotheek op school


© 2015 - 2018 Oecumenische basisschool De Ladder | Webdesign Logo4Life | Privacyverklaring