Nieuws

Ontwikkelingsgesprekken

Geplaatst: 24 september, 2018

Over twee weken starten de ontwikkelingsgesprekken voor een persoonlijk gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). Over de wijze van intekenen via de schoolapp Parro ontvangt u volgende week informatie.

In schooljaar 2018-2019 zijn er drie momenten hiervoor gepland; oktober, februari en juni.

Het eerste gesprek in de week van 8 en 15 oktober is voor de groepen 1 t/m 7 met ouder(s) en leerkracht(en). Alleen in groep 8 vindt het gesprek plaats met ouder – leerkracht en kind.

Het tweede gesprek in februari is voor de groepen 6 t/m 8 met ouder – kind – leerkracht en voor de groepen 1 t/m 5 met ouder(s) en leerkracht(en).

Het derde gesprek is facultatief op verzoek van ouders of leerkracht. Hierbij kan zowel gekozen worden voor een gesprek met of zonder het kind erbij.

Door minimaal eenmaal per jaar gesprekken met kinderen erbij te voeren, willen we de betrokkenheid van kinderen bij hun eigen leerproces vergroten. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het kind.


Prikkersgilde

Geplaatst: 24 september, 2018

Op vrijdag 21 september, sluit onze school zich aan bij het ‘Prikkersgilde’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Die dag tekenen we – in het bijzijn van de groepen 7 en 8 een convenant met de gemeente. We spreken af dat we met de school periodiek het zwerfafval op het schoolplein en in de omgeving van de school opruimen. Van de gemeente krijgen we daarvoor afvalgrijpers en hesjes. De groepen 7 en 8 maken vervolgens elke maand het afgesproken gebied zwerfafval vrij. Het gebied is ons schoolplein en de Prinseheuvellaan. Eigenlijk ‘adopteren’ we dit gebied dus een beetje.

De gemeente werkt samen met inwoners, bedrijven, scholen en andere organisaties om zwerfafval tegen te gaan en te voorkomen. Beginnen bij de jeugd is belangrijk. Wij doen als school graag mee. We zullen ook in de lessen aandacht besteden aan zwerfafval, de vervelende gevolgen daarvan, en dat je die kunt voorkómen. Het buiten opruimen, en daarmee met eigen ogen zien wát en hoeveel er ligt, draagt enorm bij aan de bewustwording.

Met z’n allen zorgen we voor een schone leefomgeving en geven we het goede voorbeeld.

Onze school is als lid van het Prikkersgilde terug te vinden op de digitale kaart op www.heuvelrug.nl/zwerfafval, onder de noemer ‘op de kaart’.


Kinderboekenweek

Geplaatst: 24 september, 2018

Van woensdag 3 tot zondag 14 oktober is de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: Kom erbij (vriendschap). Als school openen wij de kinderboekenweek voor de hele school op donderdagochtend 4 oktober met een toneelstuk door leerkrachten en een lied.

Woensdag 10 oktober is er een voorleesochtend door opa’s en oma’s voor de groepen 1/2.
De kinderen van groep 5 t/m 8 doen mogen weer meedoen aan de voorleeswedstrijd. Voorrondes vinden vanaf nu plaats in de eigen klas. Op donderdag 11 oktober is de finale met de twee beste kinderen uit je klas. Groep 5 en 6 lezen eerst, daarna de groep 7 en 8. De winnaar gaat door naar de regionale finale.


Uitnodiging Kindercatechese

Geplaatst: 24 september, 2018

Hoi,

Begrijp jij alles wat er in de kerk gebeurt? Weet je bijvoorbeeld wat dopen is of waarom we soms brood en wijn met elkaar delen?
Op 4 zondagen – na de kerkdienst – leren we meer daarover. We beloven dat je niet alleen stil hoeft te zitten….

De kindercatechese vindt plaats op zondagmorgen 7 oktober 2018, 13 januari, 14 april en 7 juli 2019 ná de kerkdienst in de Ontmoetingskapel. Het duurt tot uiterlijk 12.15u. Bij interesse sluiten we af met een lunch.

Voor vragen, opgave of reacties kunt u terecht bij Erna de Kock en Mariëlle Jochemsen (predikant@pknmm.nl).


Vredesviering

Geplaatst: 7 september, 2018

Op vrijdag 21 september van 13:45u – 14:15u bent u van harte welkom op het plein van De Ladder voor de vredesviering. Het jongste en oudste kind van de school laten samen een vredesduif los. Anne-karien Damen zal aanwezig zijn om deze viering te leiden. Tijdens de vredesviering, wat plaatsvindt tijdens de nationale Vredesweek, staan we stil en komen in actie voor vrede.


Goede doel

Geplaatst: 7 september, 2018

Het goede doel voor dit schooljaar is de Dierenambulance. Bij het startfeest op de Koeheuvels was de Dierenambulance ook aanwezig. Vandaag kwamen de vrijwilligers van de Dierenambulance Woudenberg en Omstreken op De Ladder om alle kinderen uit te leggen wat hun werkzaamheden zijn. De Dierenambulance verleent eerste hulp aan dieren in nood. De groepen kregen om de beurt een uitleg, mochten vragen stellen en hebben de Dierenambulance bekeken. Elke vrijdag mogen de kinderen geld meenemen naar school voor dit goede doel, wat de ambassadeurs uit groep 8 ophalen. Het zou leuk zijn als we dit schooljaar een mooi bedrag op kunnen halen voor de Dierenambulance!


Startzondag

Geplaatst: 7 september, 2018

Zondag 16 september is er een oecumenische startzondag in de ontmoetingskapel met als thema
‘Een goed gesprek’. Hier vindt u de flyer met het programma.


Startfeest loeiend het nieuwe schooljaar in!

Geplaatst: 10 juli, 2018

In de eerste schoolweek op vrijdag 31 augustus 2018 van 17.00-19.30 uur nodigt de oudercommissie iedereen weer uit voor het startfeest van de Ladder! Het feest zal gehouden worden op de Koeheuvels in Maarn. Neem een goedgevulde picknickmand mee met een hapje en een drankje, eigen borden, bestek en bekers, een kleed en eventueel kussens en stoelen. Al het eten kan worden uitgestald op tafels die daarvoor klaarstaan, zodat er een mooi buffet ontstaat.

Ook dit jaar hebben we prijzen voor het mooiste gerecht, het origineelste gerecht, wat uitgereikt zal worden om 17:30u. Verder is er limonade voor de kinderen en een heerlijk ijsje voor iedereen. Tijdens deze zomerse picknick zal er wederom een muzikale omlijsting zijn.  We hopen dat jullie allemaal weer komen om samen met elkaar het nieuwe jaar af te trappen! Zet 31 augustus vast in uw agenda.


Ladder in Bizz

Geplaatst: 22 juni, 2018

Vorige week vrijdag 15 juni was De Ladder in Bizz markt. Alle ondernemingen uit groep 8 hebben hun producten goed kunnen verkopen. De leerlingen hebben samengewerkt met zes verschillende ondernemingen in Maarn: de Plus, Boek & Koek, Joli, Passiflora, DA en de Echte bakker van der Woerd. De sfeer op de markt was geweldig! De leerlingen uit groep 8 zijn trots op de totale winst van €780,-! Er is €390,- overgemaakt naar de Plastic Soup Foundation en €390,- zal gebruikt worden voor een professioneel
decorscherm en geluid bij de musical. Allemaal hartelijk dank voor de grote opkomst tijdens deze markt!

Eindfeest

Geplaatst: 1 juni, 2018

Op woensdagochtend 11 juli is het eindfeest en tevens de laatste schooldag voor de leerlingen van groep 8. Dit jaar hebben we Circus Kristal uitgenodigd om bij ons een geweldig leuke circusdag te verzorgen. Deze ochtend gaan de kinderen oefenen met allerlei circusmaterialen zoals eenwielfietsen, loopballen, diabolo’s en nog veel meer. Ook gaan de kinderen bellen blazen, zichzelf schminken en goochelen. In de aparte bijlage bij deze Ladderkrant ontvangt u meer informatie hierover.

De school zal deze dag iets langer duren namelijk tot 13.00 uur. Er is buiten op het schoolplein van 12.30 – 13.00 uur een circusmarkt. Hier kunnen de kinderen aan hun ouders laten zien wat ze gedaan en geleerd hebben. Tevens zal er op ludieke wijze afscheid genomen worden van de leerlingen van groep 8.


Uitreiking Kanjercertificaat

Geplaatst: 1 juni, 2018

Met alle aandacht in de media is het jullie vast niet ontgaan dat het onderzoek consortium van de NRO vorige week een rapport heeft gepubliceerd over de effectiviteit van anti-pestmethodes. Het eerste wat opvalt is dat het rapport zelf een stuk genuanceerder is geschreven dan in een aantal krantenartikelen is te lezen. De effecten die bij programma’s zijn gevonden, zijn bijvoorbeeld niet groot. Doordat de Kanjertraining zich op veel meer onderwerpen dan alleen pesten richt, was het vanuit dat oogpunt te begrijpen dat de effecten op korte termijn gering zouden zijn. Veel andere bekende methodes voor sociaal-emotionele ontwikkeling hebben zich tijdens het onderzoek teruggetrokken; de Kanjertraining niet. Weliswaar is het effect op pesten in dit onderzoek niet aangetoond. Op andere onderwerpen is er wél bewijs volgens het rapport. Kinderen laten een afname zien van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering in klassen met veel problemen en op psychologenpraktijken. Zie databank voor effectieve jeugdinterventies.

Wat niet duidelijk wordt gecommuniceerd in de media is het feit dat zonder Kanjertraining conflicten toenemen in de klas. De Kanjertraining voorkomt een toename van conflicten. De onderzoeksscholen hebben geen ouderlessen gegeven, terwijl dit juist wel een belangrijk onderdeel is. Op De Ladder vinden jaarlijks deze ouderlessen plaats. De Kanjertraining leidt leerkrachten op in een periode van 4 jaar; zo ook de leerkrachten van De Ladder. Wij zijn er dan ook trots op dat 90% van de leerkrachten van De Ladder de opleiding van de Kanjertraining afgerond heeft. Het team van De Ladder kan gedegen Kanjerlessen geven! Op De Ladder merken wij een positief schoolklimaat onder andere dankzij de Kanjertraining. Op donderdag 14 juni zal op ludieke wijze het Kanjercertificaat uitgereikt worden aan De Ladder waarvoor alle kinderen en ouders worden uitgenodigd op het plein!


Contact

Breeschotenlaan 26
3951 VL Maarn

Telefoon: 0343 - 442358

Alle contactgegevens


Social Media

facebook twitter Bibliotheek op school


© 2015 - 2018 Oecumenische basisschool De Ladder | Webdesign Logo4Life | Privacyverklaring