Nieuws

Kerst!

Geplaatst: 7 december, 2018

Na de Sint is de school weer in kerststemming gebracht. De leerkracht van uw kind informeert de ouders over kerst knutsels en/of andere activiteiten in de kerstperiode. Het kerstfeest voor alle groepen is op donderdag 20 december en start om 17:30 uur in het eigen lokaal met een kerstbuffet. Er komt een intekenlijst bij iedere klas te hangen.

Na afloop van het kerstbuffet vindt de kerstviering plaats. De leerlingen van groep 5 t/m 8 spelen het kerstverhaal ‘Nenna en de herdersfluit’ voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Het thema van dit kerstverhaal is ‘iedereen telt’. Het gaat over kinderen van een school die via een vlog het traditionele kerstverhaal vertellen. Indeling:

Groep 8 – groep 4
Groep 7 – groep 3
Groep 6 – groep 1/2 a
Groep 5 – groep 1/2 b

Om 18.45 uur gaan de kinderen terug naar de klassen. De kinderen van groep 1 t/m 3 worden door hun ouders opgehaald uit de klassen. De andere groepen gaan onder begeleiding van de leerkracht naar het plein. Er is muziek op het plein en we drinken samen nog chocomel met een koekje.


Tevredenheidsonderzoek

Geplaatst: 7 december, 2018

De afgelopen maand zijn de tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en leerkrachten uitgevoerd. De tevredenheid bij de ouders is gemiddeld een 8,1, bij leerlingen een 8,2 en bij medewerkers een 8,5. Het is mooi om te zien dat de tevredenheid bij zowel de ouders, leerlingen als medewerkers sterk gestegen is t.o.v. 2016 en de ingezette ontwikkelingen effect hebben gehad.

De grootste pluspunten volgens ouders van De Ladder zijn:
– Veiligheid op school
– Plezier in schoolgaan en sfeer in de klas
– Contact met medewerkers en omgang met leerlingen
– Omgang van de kinderen onderling
– Informatievoorziening over het kind en over de school
– Leereffect
– Mate waarin leraar naar ouders luistert
– Vakbekwaamheid leerkrachten
– Aandacht voor gymnastiek
– Uitdaging voor leerlingen
– Rust en orde in de klas

Met de aandachtspunten voor sfeer en inrichting gaan wij dit voorjaar aan de gang door schilderwerk en het aanschaffen van een nieuwe inrichting voor de school. Daarnaast zullen de creatieve vakken hoger op de agenda gezet worden.

Hartelijk dank voor de grote respons van 70% van de ouders!


Sinterklaas!

Geplaatst: 4 december, 2018

Vrijdag 30 november hebben de kleuters genoten van het bezoek aan het huis van Sinterklaas in het Catharijne Convent.
De afgelopen weken hebben alle kinderen van De Ladder veel pietenplaatjes gespaard. De plaatjes konden ze leggen op het leesplankje.

Op woensdag 5 december om 8:30 uur verzamelen alle kinderen zich op het grote plein om Sinterklaas en de pieten welkom te heten. We kijken uit naar een heel gezellig sinterklaasfeest woensdag! Alle groepen zijn deze dag gewoon om 12:15 uur uit.


De Speelgoedbank

Geplaatst: 20 november, 2018

Hoe kunnen de kinderen van basisschool De Ladder de Speelgoedbank helpen?

Alle kinderen mogen 1 stuks speelgoed inleveren, tweedehands (of nieuw). Tweedehands
speelgoed moet wel heel, compleet, schoon en om (actief) mee te spelen zijn, zoals je het (bijvoorbeeld) ook een buurkind zou geven.

Nieuw speelgoed geven zij voor verjaardag of de feestelijke decembermaand. Waar heeft De Speelgoedbank met name behoefte aan; Donald Duck pockets, knutsel spulletjes, bakspullen en speelgoed voor kinderen van 11 en 12 jaar. Speelgoed voor in de grabbelton (m.n. voor de leeftijd 11 & 12 jaar) is ook heel erg welkom!
Waar zij op dit moment voldoende van hebben; houten speelgoed, baby, peuter- & kleuter
speelgoed, batterij houdend speelgoed, knuffels, puzzels, boeken en spellen.

Er staat een doos op het podium van ons theater, waar wij de cadeautjes in zullen verzamelen.

Bedankt namens vrijwilligers van stichting speelgoedbank De Meern ‘Het Speelkwartier’.  www.speelgoedbankdemeern.nl – info@speelgoedbankdemeern.nl


Schoolprojectviering 18 november 2018

Geplaatst: 13 november, 2018

Zondag 18 november was de eerste schoolprojectviering van dit schooljaar en vond plaats van 10:00 u tot 11:00 u in De Twee Marken. Het thema van de dienst was ‘Mooi is dat?!’. Dit thema gaat over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en over genieten van schoonheid. De bijbelvertelling die hierbij centraal stond was: De genezing van Naäman uit 2 Koningen 5, waar de afgelopen weken in de klassen aandacht aan besteed werd. De viering was met name gericht op de groepen 1 t/m 4.

Het koor van De Ladder heeft weer uit volle borst gezongen tijdens de dienst.


Actie Schoenmaatjes

Geplaatst: 13 november, 2018

Evenals voorgaande jaren doen wij dit jaar ook weer mee aan “Actie Schoenmaatjes”. Actie Schoenmaatjes is een actie van de stichting Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos met schoolspullen & speelgoed vullen voor kansarme kinderen in Moldavië, Sri Lanka, Albanië, Irak of Ghana. Jaarlijks doen tienduizenden kinderen met deze actie mee. In de afgelopen jaren zijn meer dan 1 miljoen schoenendozen gevuld en uitgedeeld. Ook dit jaar doen de plaatselijke kerken en scholen in Maarn en Maarsbergen met de actie mee.


Leerlingenraad

Geplaatst: 13 november, 2018

Dit schooljaar is de leerlingenraad weer een aantal keer bij elkaar gekomen. In de leerlingenraad zitten kinderen die namens hun klas schoolzaken met de directeur bespreken. Zo weten wij wat onze leerlingen belangrijk vinden en wat er leeft. De afgelopen tijd zijn zij betrokken geweest bij het uitzoeken van een nieuw speeltoestel voor op het schoolplein. Door de acties van leerlingen om de school duurzamer te maken is de energierekening fors gedaald met ruim € 5.000,-. Met dit geweldige resultaat mocht de leerlingenraad een nieuw speeltoestel uitzoeken op het plein. De keuze is gemaakt voor een klimkubus op het grote plein. In verband met levertijd horen wij later wanneer het klimtoestel geplaatst kan worden. Wij houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte.


Sint Maarten

Geplaatst: 9 november, 2018

Vrijdag 9 november liepen de kinderen met hun zelfgemaakte lampion een Sint Maarten optocht door een gedeelte van Maarn.

 


Kunst Centraal

Geplaatst: 30 oktober, 2018

Als school zijn wij aangesloten bij Kunst Centraal, zodat de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan met alle soorten kunstdisciplines in aanraking komen. Dit schooljaar hebben de groepen weer een leuk en afwisselend programma. Zo hebben de leerlingen van groep 7 en 8 op 6 november het onderdeel De Elektruck on tour. In een oude stadsbus die omgebouwd is tot muziekstudio, gaan zij aan de slag om hun eigen muziektrack te maken. In de voorbereidende lessen leren ze een beat creator van de Herman Brood Academie kennen, en gaan ze op zoek naar hun eigen (muzikale) inspiratie.

Programma 2018-2019               Cultuurprogramma                     Kunstmenu

Groep 1-2                                       Van wie is die koffer?                  Chocokrokodil

Groep 3-4                                       Foto’s van vindsels                      De woordenspeeltuin

Groep 5-6                                       Plaatselijke figuren                       Plaatselijke figuren

Groep 7-8                                       Landschappen met stijl               De Elektruck on tour


Streetwise

Geplaatst: 30 oktober, 2018

ANWB Streetwise
Maandag 8 oktober jl. vond de ANWB Streetwisedag plaats op De Ladder. Het is een praktisch, leuk en leerzaam verkeersprogramma dat aansprekend is voor alle leerlingen van de basisschool. Iedere twee jaar doen wij als school mee met de ANWB Streetwise dag.


Ontwikkelingsgesprekken

Geplaatst: 24 september, 2018

In schooljaar 2018-2019 zijn drie momenten ingepland voor de ontwikkelingsgesprekken over de ontwikkeling van uw kind(eren); oktober 2018, februari 2019 en juni 2019.

Het eerste gesprekken in de week van 8 en 15 oktober was voor de groepen 1 t/m 7 met ouder(s) en leerkracht(en). Alleen in groep 8 vindt het gesprek plaats met ouder – leerkracht en kind.

Het tweede gesprek in februari 2019 is voor de groepen 6 t/m 8 met ouder – kind – leerkracht en voor de groepen 1 t/m 5 met ouder(s) en leerkracht(en).

Het derde gesprek is facultatief op verzoek van ouders of leerkracht. Hierbij kan zowel gekozen worden voor een gesprek met of zonder het kind erbij.

Door minimaal eenmaal per jaar gesprekken met kinderen erbij te voeren, willen we de betrokkenheid van kinderen bij hun eigen leerproces vergroten. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het kind.


Prikkersgilde

Geplaatst: 24 september, 2018

Op vrijdag 21 september jl., heeft onze school zich aangesloten bij het ‘Prikkersgilde’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Die dag tekenden we – in het bijzijn van de groepen 7 en 8 een convenant met de gemeente. We spraken af dat we met de school periodiek het zwerfafval op het schoolplein en in de omgeving van de school opruimen. Van de gemeente krijgen we daarvoor afvalgrijpers en hesjes. De groepen 7 en 8 maken vervolgens elke maand het afgesproken gebied zwerfafval vrij. Het gebied is ons schoolplein en de Prinseheuvellaan. Eigenlijk ‘adopteren’ we dit gebied dus een beetje.

De gemeente werkt samen met inwoners, bedrijven, scholen en andere organisaties om zwerfafval tegen te gaan en te voorkomen. Beginnen bij de jeugd is belangrijk. Wij doen als school graag mee. We zullen ook in de lessen aandacht besteden aan zwerfafval, de vervelende gevolgen daarvan, en dat je die kunt voorkómen. Het buiten opruimen, en daarmee met eigen ogen zien wát en hoeveel er ligt, draagt enorm bij aan de bewustwording.

Met z’n allen zorgen we voor een schone leefomgeving en geven we het goede voorbeeld.

Onze school is als lid van het Prikkersgilde terug te vinden op de digitale kaart op www.heuvelrug.nl/zwerfafval, onder de noemer ‘op de kaart’.


Kinderboekenweek “Vriendschap”

Geplaatst: 24 september, 2018

Van woensdag 3 tot zondag 14 oktober 2018 was het Kinderboekenweek. Het thema dit jaar: Kom erbij (vriendschap). Als team hebben wij de Kinderboekenweek geopend voor de hele school op donderdagochtend 4 oktober met een toneelstuk door leerkrachten en een lied.

Wat hebben de kinderen genoten van de openingsvoorstelling en het voorlezen door opa’s en oma’s in de groepen 1 en 2. Als school zijn wij ontzettend trots op alle kinderen die extra veel hebben gelezen tijdens de Kinderboekenweek en hebben voorgelezen in de klas. Voor ons zijn het allemaal voorleeskampioenen. Tijn is de winnaar uit groep 5 / 6 geworden en Verne uit groep 8 zal De Ladder vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijd.


Uitnodiging Kindercatechese

Geplaatst: 24 september, 2018

Hoi,

Begrijp jij alles wat er in de kerk gebeurt? Weet je bijvoorbeeld wat dopen is of waarom we soms brood en wijn met elkaar delen?
Op 4 zondagen – na de kerkdienst – leren we meer daarover. We beloven dat je niet alleen stil hoeft te zitten….

De kindercatechese vindt plaats op zondagmorgen 7 oktober 2018, 13 januari, 14 april en 7 juli 2019 ná de kerkdienst in de Ontmoetingskapel. Het duurt tot uiterlijk 12.15u. Bij interesse sluiten we af met een lunch.

Voor vragen, opgave of reacties kunt u terecht bij Erna de Kock en Mariëlle Jochemsen (predikant@pknmm.nl).


Vredesviering

Geplaatst: 7 september, 2018

Op vrijdag 21 september van 13:45u – 14:15u bent u van harte welkom op het plein van De Ladder voor de vredesviering. Het jongste en oudste kind van de school laten samen een vredesduif los. Anne-karien Damen zal aanwezig zijn om deze viering te leiden. Tijdens de vredesviering, wat plaatsvindt tijdens de nationale Vredesweek, staan we stil en komen in actie voor vrede.


Contact

Breeschotenlaan 26
3951 VL Maarn

Telefoon: 0343 - 442358

Alle contactgegevens


Social Media

facebook twitter Bibliotheek op school


© 2015 - 2018 Oecumenische basisschool De Ladder | Webdesign Logo4Life | Privacyverklaring