Oecumenisch onderwijs

Bezoek
een open
ochtend

De Ladder is een oecumenische basisschool. Iedereen is welkom op onze open christelijke school, ongeacht afkomst, religie of geaardheid. In de bredere zin houdt oecumenisch in dat er wordt gestreefd naar wereldwijde religieuze eenheid van de verschillende christelijke kerken. In de smallere betekenis bevordert oecumenisch de eenvoud, samenwerking of het onderlinge begrip tussen de diverse religieuze groepen.

 

Invulling op school

Op De Ladder krijgt het oecumenisch karakter vorm door samenwerking tussen kinderen. Respect voor elkaar, je plek in de samenleving vinden, maatschappelijke betrokkenheid tonen en feedback geven en krijgen. Op school leren de kinderen om met elkaar te praten over overeenkomsten en verschillen. We gaan uitdagingen niet uit de weg: de school is de oefenplaats voor de maatschappij. Onze school is een plek waar iedereen geaccepteerd en gewaardeerd wordt en je je veilig mag voelen. Onderlinge verschillen in karakter, cultuur of levensbeschouwing kunnen overbrugd worden. Drie keer per week tijdens de dagopening schenken wij aandacht aan de verhalen uit de methode Trefwoord met onder andere christelijke Bijbelverhalen, spiegelverhalen of verhalen over andere wereldgodsdiensten. Leerlingen maken kennis met het jodendom, christendom en de islam. Kinderen worden zich bewust van levensbeschouwelijke thema’s, zoals arm en rijk, relaties, normen en waarden, feesten en herdenken. Belangrijk hierbij is dat we luisteren naar elkaar en een eigen standpunt leren vormen en verwoorden.

 

Ieder jaar wordt de vredesviering in de vredesweek op het schoolplein gehouden. Twee keer per jaar wordt er een schoolprojectviering georganiseerd voor en door leerlingen in het dorpshuis De Twee Marken. De ene viering is er een voorganger vanuit de katholieke kerk en de andere viering een dominee vanuit de protestantse kerk. Er is een groep vrijwillige ouders die samen met een aantal leerkrachten deze schoolprojectviering voorbereidt. Er is bewust gekozen om deze viering in een sporthal te organiseren, zodat het laagdrempelig is voor iedereen om te komen. De christelijke feestdagen worden op school gevierd. Tijdens deze vieringen denken we met elkaar na over de oorspronkelijke gebeurtenissen van Kerst en Pasen, maar ook over onderwerpen uit onze tijd.

 

Meer lezen? In de visie op burgerschapsvorming en sociale integratie kunt u meer lezen hoe wij als school het actief burgerschap bevorderen.

 

Visie burgerschapsvorming en sociale integratie