Onderwijs

Zelfstandig werken
Bezoek
een open
ochtend

Op De Ladder wordt goed en modern onderwijs gegeven, waarbij onderzoekend- en ontdekkend leren een belangrijke rol speelt. In de ochtenden is het onderwijs gericht op de basisvakken lezen, taal, spelling, rekenen en schrijven. In de middagen wordt vanaf groep 3 projectonderwijs gegeven waarbij de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek geïntegreerd wordt met de creatieve vakken binnen thema’s die worden aangeboden. In de groepen 1 en 2 is het projectonderwijs verweven in alle activiteiten die er gedurende een dag plaatsvinden. Waar mogelijk wordt er binnen het projectonderwijs groepsdoorbrekend gewerkt. Daarnaast wordt er Engels, verkeer en Kanjertraining in de middagen gegeven.