Nieuws

Ontwikkelingsgesprekken

Geplaatst: 23 januari, 2018

Vrijdag 9 februari ontvangen de kinderen hun rapport. Die week daarop vinden de ontwikkelingsgesprekken plaats. In september 2017 heeft groep 8 een start gemaakt met het voeren van een driehoek gesprek tussen het kind, de ouders en de leerkracht. Dit willen wij bij de ontwikkelingsgesprekken van februari uitbreiden door het driehoek gesprek te voeren in de groepen 6 t/m 8. De groepen 1 t/m 5 voeren de gesprekken met leerkracht(en) en ouders.

Door gesprekken met kinderen erbij te voeren, willen we de betrokkenheid van kinderen vergroten, zodat ze meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid kunnen bijdragen aan hogere leerresultaten. Het doel van het gesprek is om met de leerling zelf te spreken over het leergedrag. Aan de hand van een gespreksformulier stelt de leerkracht een aantal vragen, bijvoorbeeld:

Welk vak vind je moeilijk en hoe komt dat? Wat zou je zelf anders kunnen doen? Welke hulp zou je nodig hebben? Het gesprek zullen de kinderen voorbereiden aan de hand van het gespreksformulier dat ze in de klas vooraf invullen. Uit ervaring op andere scholen blijkt dit een effectief middel te zijn om kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces, waardoor zij meer gemotiveerd raken om te leren.


Deel dit bericht: