Onze school

De Ladder is een basisschool waar het kind centraal staat. Vanuit onze visie begeleiden wij onze leerlingen tot zelfstandige, ondernemende kinderen die de ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.Dit doen wij vanuit de visie ‘Ik – samen met de ander – kan het!’ De missie van De Ladder is het verzorgen van goed onderwijs in een veilige omgeving. Wij vinden deze missie geslaagd wanneer we zien dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen, zelfvertrouwen hebben en over de basisvaardigheden beschikken. Een impressie van het onderwijs op De Ladder is te zien in dit filmpje.

Waar is De Ladder goed in:

  • Wij hebben een positief schoolklimaat waarbij we de sociaal-emotionele ontwikkeling hoog in het vaandel hebben staan. We werken vanuit de Kanjertraining en hebben in juni 2018 het officieel erkende certificaat Kanjerschool behaald.
  • Wij bieden de leerlingen een goede structuur in de lessen door het gebruik van dag- en weektaken en duidelijke schoolregels.
  • Wij hebben een enthousiast en deskundig team met veel leerkrachten die een Master of Post HBO opleiding  hebben afgerond naast hun PABO diploma.
  • Wij zijn een Oecumenische school met aandacht voor christelijke bijbelverhalen, spiegelverhalen en verhalen over andere wereld godsdiensten. Twee keer per jaar organiseren wij een schoolprojectviering.
  • We maken gebruik van het internationale curriculum Projects4Learning binnen het onderzoekend- en ontdekkend leren van projectonderwijs.
  • Leerlingen leren hoe ze creatief en kritisch kunnen denken, leren hoe ze media wijsheid kunnen ontwikkelen en samenwerken vanuit de 21e eeuwse vaardigheden. Daarbij maken leerlingen gebruik van kleine laptops (Snappet en Skoolmates).
  • We hebben een duidelijke leesvisie met een grote schoolbibliotheek, en werken met het programma ScoolWise van bibliotheek Z-O-U-T.
  • We bieden een breed programma kunst en cultuur waarbij we samenwerken met Kunst Centraal. Leerlingen komen gedurende hun schoolloopbaan in aanraking met alle verschillende kunstdisciplines door specialisten.
  • Wij zijn de sportiefste basisschool van de Utrechtse Heuvelrug uit 2015, hebben een vakleerkracht gym en een gevarieerd sportprogramma.
  • We geven Engels vanaf groep 1.

Nieuwsgierig naar het onderwijs op De Ladder? U bent van harte welkom bij één van onze open ochtenden of voor een kennismakingsgesprek met Lianne van den Essenburg, directeur De Ladder.

Contact

Breeschotenlaan 26
3951 VL Maarn

Telefoon: 0343 - 442358

Alle contactgegevens


Social Media

facebook twitter Bibliotheek op school


© 2015 - 2018 Oecumenische basisschool De Ladder | Webdesign Logo4Life | Privacyverklaring