Oudercommissie

Bezoek
een open
ochtend

Oudercommissie

Voorzitter: Simone Vonk 
Secretaris: Laurens Schoonbrood
Penningmeester: Eddie Bos
Saskia Mulder
Heidi Greven
Leon de Ruyter
Leerkrachten: Willianne Bakker en Mirjam Meijer

E-mail: oc@deladder.nl
Bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0484 388 533.

Wat is en doet de oudercommissie?
De Oudercommissie (OC) is een groep actieve en enthousiaste ouders en leerkrachten, die zich inzet voor de Ladder. Een van de belangrijkste doelstellingen van de OC is proberen de betrokkenheid van ouders bij de school te behouden en verder te vergroten. De OC-leden leveren hand- en spandiensten op school, ze organiseren en coördineren activiteiten, kunnen advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad (MR) en gaan over de ouderbijdrage.
Hier vindt u de richtlijnen van de OC.

Naast de OC leden bestaat de oudercommissie uit taken-teams:

Deze teams zijn verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten en voor de coördinatie van de inzet van hulpvaardige ouders. En het moge duidelijk zijn: de oudercommissie kan pas goed functioneren met de hulp en inzet van vele actieve ouders. Nieuwsgierig geworden naar de vele leuke taken? Klik dan snel op bovenstaande teams voor meer informatie. Aanmelden kan te allen tijde bij een van ons en u kunt ook altijd mailen naar oc@deladder.nl.