Oudercommissie

Oudercommissie
Voorzitter: Sancho Hofman
Secretaris: Arjan Spruijt
Penningmeester: Erik van Wijk
Lia Turkesteen-Pater
Marie Claire Gerlach
Simone Vonk
Sonja Nelissen
Trudy van de Velde, leerkracht
Mirjam Meijer leerkracht

E-mail: oc@deladder.nl
Bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0484388533.

Wat is en doet de oudercommissie?
De Oudercommissie (OC) is een groep actieve en enthousiaste ouders en leerkrachten, die zich inzet voor de Ladder. Een van de belangrijkste doelstellingen van de OC is proberen de betrokkenheid van ouders bij de school te behouden en verder te vergroten. De OC-leden leveren hand- en spandiensten op school, ze organiseren en coördineren activiteiten, kunnen advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad (MR) en gaan over de ouderbijdrage.
Hier vindt u de richtlijnen van de OC.

Naast de OC leden bestaat de oudercommissie uit taken-teams:

Deze teams zijn verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten en voor de coördinatie van de inzet van hulpvaardige ouders. En het moge duidelijk zijn: de oudercommissie kan pas goed functioneren met de hulp en inzet van vele actieve ouders. Nieuwsgierig geworden naar de vele leuke taken? Klik dan snel op bovenstaande teams voor meer informatie. Aanmelden kan te allen tijde bij een van ons en u kunt ook altijd mailen naar oc@deladder.nl.

Contact

Breeschotenlaan 26
3951 VL Maarn

Telefoon: 0343 - 442358

Alle contactgegevens


Social Media

facebook twitter Bibliotheek op school


© 2015 - 2018 Oecumenische basisschool De Ladder | Webdesign Logo4Life | Privacyverklaring