Ouders

We werken samen
OC

De Ladder heeft het samen gevoel hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat de betrokkenheid van ouders bij de school erg op prijs wordt gesteld: het heeft een positieve invloed op zowel het sociale welbevinden als de leerprestaties van de leerlingen.. Samen kunnen we een goed schoolklimaat scheppen voor de kinderen. Het is daarom belangrijk om elkaar te kennen, om actief de verbinding met de school te maken, aanwezig te zijn bij de activiteiten op school en per schooljaar enkele activiteiten te begeleiden. Wij prijzen ons gelukkig met vele betrokken ouders. Het zorgt voor een plezierige en ongedwongen sfeer waarin iedereen elkaar kent. Dat is fijn op een kleine zelfstandige school als De Ladder.

Om ouders te informeren zijn er informatieavonden en ouder-en-kind gesprekken waarin leerkracht, ouder én kind samen de voortgang bespreken.

Bij ouderhulp moet u denken aan allerlei activiteiten die een waardevolle toevoeging zijn op het reguliere lespakket en die zonder de hulp van ouders niet kunnen plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn de sporttoernooien, de avondvierdaagse, het Paasontbijt, excursies en bibliotheekbezoeken. Dit levert een waardevolle bijdrage aan het reguliere lespakket. Dat zouden wij beslist niet willen missen! Over het algemeen zijn er voldoende ouders bereid om te helpen wat wij erg waarderen.

Oudercommissie

De Oudercommissie (OC) is een groep actieve en enthousiaste ouders, die zich inzet voor De Ladder. Een van de belangrijkste doelstellingen van de OC is proberen de betrokkenheid van ouders bij de school te behouden en verder te vergroten. De OC-leden leveren hand- en spandiensten op school, organiseren en coördineren activiteiten, kunnen advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad (MR) en gaan over de ouderbijdrage. Hier vindt u de richtlijnen van de OC.

Naast de OC-leden bestaat de oudercommissie uit teams met verschillende taken:

  • Klus- en schoonmaakteam
  • Luizenteam
  • Schoolprojectviering
  • Klassenouders
  • Avondvierdaagseteam
  • Evenemententeam
  • Goede doelenteam
  • Projectonderwijs ouderteam

Deze teams zijn verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten en voor de coördinatie van de inzet van hulpvaardige ouders. En het moge duidelijk zijn: de oudercommissie kan pas goed functioneren met de hulp en inzet van vele actieve ouders. Nieuwsgierig geworden naar de vele leuke taken? Klik dan snel op bovenstaande teams voor meer informatie. De OC is bereikbaar via oc@deladder.nl.

Voorzitter: Simone Vonk

Secretaris: Laurens Schoonbrood

Penningmeester: Eddie Bos

Saskia Mulder

Leon de Ruyter

Hetty van Soest

Leerkracht: Mieke de Groen

E-mail: oc@deladder.nl
Bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0484 388 533