Nieuws

Plannen 2022

Geplaatst: 11 januari, 2022

Na het terugkijken op 2021 is het ook tijd om nieuwe plannen voor 2022 te maken. Deze plannen maken wij met elkaar, door het voeren van gesprekken en het leveren van input vanuit verschillende werkgroepen. Wij kwamen vooral tot de conclusie dat de afgelopen jaren veel mooie nieuwe ontwikkelingen zijn ingezet. Deze ontwikkelingen willen wij graag behouden, daarvoor moeten wij dit gaan borgen.
● Wij gaan onze ontwikkelingen vastleggen in kwaliteitskaarten die wij periodiek evalueren en bijstellen waar nodig.
● Wij gaan ontwikkelingsgericht onderwijs verder vorm geven door ons taalonderwijs verder te integreren met ons projectonderwijs. Waarbij wij ook de ontwikkeling van de kinderen vastleggen in MijnRapportfolio.
● Wij gaan kritisch kijken naar ons eigen didactisch handelen door middel van observaties onze eigen leerdoelen opstellen om nog betekenisvoller les te kunnen geven.
● Wij willen onze gemiddelde groepsgrootte van 22 leerlingen vasthouden.
● Wij hopen stappen te kunnen zetten in het proces van onze huisvesting, waarbij wij drie scenario’s gaan onderzoeken (renovatie huidig gebouw, nieuwbouw op huidige plek, nieuwbouw op andere locatie in Maarn). 


Deel dit bericht: