Nieuws

Projectonderwijs thema water

Geplaatst: 16 september, 2016

Het eerste thema projectonderwijs “Water” wordt deze week in de meeste klassen afgerond. Begin dit schooljaar zijn we het thema Water schoolbreed gestart met waterspelletjes op het plein. Vervolgens zijn alle groepen op hun eigen niveau en wijze aan de slag gegaan met dit thema. Bij projectonderwijs beogen we de kinderen onderzoekend te laten werken. Er worden onderzoeksvragen gesteld en vervolgens worden die op diverse manieren uitgewerkt.

De onderzoeksvragen in dit thema waren o.a.:

Groep 1 en 2: Wat drijft of zinkt?
Groep 3 en 4: Hoe ziet de onderwaterwereld eruit en hoe leven dieren en planten daar?
Groep 5: Hoe werkt de waterkringloop?
Groep 6: Hoe verliep de watersnoodramp en wat hebben we ervan geleerd?
Groep 7: Hoe stromen rivieren en wat is de functie van dijken?
Groep 8: Wat is de functie van water in het tropisch regenwoud?

Na de introductie van het thema gaan de kinderen zich oriënteren op het thema. Informatie wordt gegeven door leerkrachten. De kinderen gaan zelf informatie verzamelen. Vervolgens gaan ze met concreet materiaal aan de slag om een onderzoek uit te voeren of zoeken informatie op om een presentatie te maken. In de gangen en in de klassen in de school zijn de resultaten te zien. De presentaties en werkstukken zijn in de klas met elkaar gedeeld. De kinderen leren bij projectonderwijs 21 eeuwse vaardigheden zoals: problemen oplossen, samenwerken, ict geletterdheid, kritische denken, communiceren, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden. Groep 3 en 4 werken nog door met dit thema. De andere groepen starten volgende week met het thema ‘Mensen’.


Deel dit bericht: