Projectonderwijs

Samen onderzoeken
Creatief denken

De wereld van morgen koppelen aan het onderwijs van vandaag. Boeiend, samenhangend en motiverend onderwijs goed vorm en inhoud geven. Wat wij doen met projectonderwijs is goed vorm en inhoud geven aan boeiend, samenhangend en motiverend onderwijs. Wij gebruiken daarbij  de methode Geïntegreerd onderwijs (Go!) om het onderzoekend- en ontdekkend leren vorm te geven. Meer informatie over Go! kunt u vinden op https://geintegreerd-onderwijs.nl/. Van kinderen in deze tijd wordt verwacht dat ze kunnen samenwerken, probleemoplossend vermogen hebben, ICT geletterd zijn, kritisch kunnen denken, creatief kunnen denken en sociale en culturele vaardigheden hebben. Om ons onderwijs daar zo goed mogelijk op af te stemmen hebben wij ervoor gekozen om met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek te werken vanuit projecten. Het uitgangspunt bij het werken in projecten is dat de kinderen vanuit een overkoepelend thema op een integrale wijze naar de wereld leren kijken. Waar mogelijk wordt er binnen het projectonderwijs groepsdoorbrekend gewerkt.

 

De thema’s van Go!

  • Wonen en Bouwen
  • Wat is Leven?
  • Leonardo en de Renaissance
  • De Wereld van Werk
  • De Aarde
  • Vieren en Herdenken
  • Uitvindingen en Ontdekkingen
  • Het Heelal