Nieuws

Protocol opening De Ladder

Geplaatst: 1 mei, 2020

Inleiding

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS en is afgestemd met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de scholen. Alles wat specifiek gemaakt is voor de situatie van De Ladder staat schuin gedrukt opgenomen in dit protocol en is afgestemd met de MR. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend document. Bij de heropening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.

Uitgangspunten

1. Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school.
2. Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, waarbij wel uit wordt gegaan van hele dagen onderwijs (om zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders te creëren en de aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang zo optimaal mogelijk te houden). De Ladder houdt dit advies aan door uit te gaan van hele dagen. De ene helft (groen) en de andere helft (blauw) De groene groepen komen maandag en donderdag naar school en de blauwe groepen op dinsdag en vrijdag.
3. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
4. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
5. Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
6. De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.
7. Er wordt gebruik gemaakt van vaste cohorten. Dit betekent dat alle leerlingen van de
school worden verdeeld in twee helften en de samenstelling van die helften wijzigt niet. De leerlingen rouleren niet over de cohorten. Scholen streven ernaar om kinderen uit 1 gezin zoveel als mogelijk in hetzelfde cohort te plaatsen. De Ladder plaats alle kinderen uit gezinnen bij elkaar.
8. De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig in de school.
9.Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen. De MR heeft woensdag 22 april mee kunnen denken met de brief richting de ouders over de grote richtlijnen. Donderdag 23 april heeft de MR dit protocol ontvangen en krijgt de gelegenheid om mee te denken.


Deel dit bericht: