Schoolresultaten

Vaardigheden en talenten
Goede resultaten

Van verschillende kanten wordt steeds vaker aangedrongen om de gegevens van de schoolvorderingen en de school-opbrengsten te publiceren. De resultaten van de Eindtoets en Cito-toetsen van De Ladder zijn goed t.o.v. het landelijk gemiddelde en in verhouding met de vergelijkingsgroep. Via de site www.scholenopdekaart.nl kan een vergelijking bekeken worden. Wij plaatsen toch enkele kanttekeningen. Het gevaar is namelijk dat de gegevens, de cijfers, de statistieken een eigen leven gaan leiden. Er zijn tenslotte veel factoren die meespelen en lang niet al deze factoren zijn duidelijk meetbaar. We toetsen en meten uitsluitend leerprestaties, maar er is ook heel veel wat de toetsen niet meten. Te denken valt aan sociale vaardigheid, creativiteit, eerlijkheid, humor, hulpvaardigheid en nog veel meer belangrijke levensvaardigheden die wij juist ook aan kinderen mee willen geven. Juist aan deze vaardigheden hechten wij als school veel waarde. Om die reden maken wij gebruik van MijnRapportfolio waarin wij de brede persoonlijke ontwikkeling van ieder kind in kaart brengen.

Eindtoets

Vanaf 2015 nemen alle scholen verplicht deel aan een Eindtoets. De Eindtoets wordt afgenomen in april, nadat de leerlingen al zijn aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. De resultaten van de Eindtoets van de afgelopen drie jaar is in onderstaande tabel opgenomen.

JaarLandelijk gem.De Ladder
2016535,0538,8
2017535,6540,1
2018534,9540,1
2019539,2
2020 i.v.m Corona geen eindtoets gegevens beschikbaar.