Schooltijden

Continu rooster
Gymtijden

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.30 – 14.15 uur

Woensdag:
08.30 – 12.15 uur

De kleutergroepen komen vanaf 8.20 uur naar binnen. De groepen 3 t/m 8 mogen vanaf 8.25 uur naar binnen, als de eerste bel gaat. Bij regen openen we de deuren al eerder.

Op het schoolplein mag niet gefietst worden. Gezien de ruimte in het fietsenhok vragen wij de kinderen die in de buurt van de school wonen hun fiets thuis te laten. Tijdens onze pauzes houden de leerkrachten toezicht op het schoolplein.

In de groep zijn er afspraken gemaakt over hoe wij om gaan met mobiele telefoons. De school stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte materialen.

Gymtijden

Op woensdag & vrijdag:
08.30-09.15 uur groep 8
09.15-10.00 uur groepen 3 & 5
10.00-10.45 uur groepen 4a & 4b
10.45-11.30 uur groep 6
11.30-12.15 uur groep 7

De lessen bewegingsonderwijs worden op woensdag gegeven in de sporthal De Twee Marken door Marijke Schaafsma (vakleerkracht). Hiervoor zijn gymkleding en gymschoenen nodig.

De lessen bewegingsonderwijs worden op vrijdag gegeven in de sporthal De Twee Marken door meester Tijmen (vakleerkracht) en een leerkracht of door de sportclubs die sportclinics geven. (voetbal, hockey, tennis en hardlopen).