Schooltijden

Continu rooster
Gymtijden

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.30 – 14.15 uur

Woensdag:
08.30 – 12.15 uur

De groepen 1, 2 en 3 komen vanaf 8.20 uur naar binnen. De groepen 4 t/m 8 mogen vanaf 8.25 uur naar binnen, als de eerste bel gaat. Wij willen u als ouders vragen de klaslokalen op tijd te verlaten, zodat we bij de tweede bel kunnen beginnen met de lessen. Bij regen openen we de deuren al eerder.

Op het schoolplein mag niet gefietst worden. Gezien de ruimte in het fietsenhok vragen wij de kinderen die in de buurt van de school wonen hun fiets thuis te laten. Tijdens onze pauzes houden de leerkrachten toezicht op het schoolplein.

In de groep zijn er afspraken gemaakt over hoe wij om gaan met mobiele telefoons. De school stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte materialen.

Gymtijden

Woensdag:
Groep 5 + 6 van 08.45 – 09.35 uur
Groep 3 van 09.35 – 10.25 uur
Groep 4 van 10.25 – 11.15 uur
Groep 7 + 8 van 11.15 – 12.15 uur

De lessen bewegingsonderwijs worden op woensdag gegeven in de sporthal De Twee Marken door Marijke Schaafsma (vakleerkracht). Hiervoor zijn gymkleding en gymschoenen nodig.

Vrijdag:
Groep 6 + 7  van 08.45 – 09.45 uur
Groep 3 + 4 van 09.45 – 10.45 uur
Groep 5 + 8 van 10.45 – 11.45 uur

De lessen bewegingsonderwijs worden op vrijdag gegeven in de sporthal De Twee Marken door de eigen leerkracht of door de sportclubs die sportclinics aangeven. (voetbal, hockey, tennis en hardlopen).