ladder

Bewegen en meer….

Geplaatst: 24 mei, 2016

Bewegen en meer…..

We zijn inmiddels alweer twee weken onderweg met het thema bewegen. Centraal staat het in beweging komen van “dingen”. Zo zijn de kinderen druk met constructiemateriaal, onderzoeken van apparaten en tandwielen. De kinderen moeten veel denken en vervolgens doen en dan kijken of hun ideeën kloppen. Zo niet, dan worden de plannen gewijzigd.

ribbelpapierribbelpaier2fietsbel

 

Dit thema werken de kinderen van groep 3 en 4 (groepsdoorbrekend) samen. Op deze manier leren kinderen met en van elkaar. De mooiste bewegende constructies hebben we inmiddels gezien. Een groepje van groep 4 is bezig met de onderzoekscyclus. Zij hopen over drie weken een antwoord te hebben gevonden op hun eigen gestelde onderzoeksvraag. knexx

technisch lego

 

 

 

 

Vanaf volgende week zullen wij Jeff verwelkomen in de klas. Jeff, wij wensen je een fijne Laddertijd!

Dat het schooljaar langzaam teneinde loopt wordt ondertussen zichtbaar. Met taal, rekenen en spelling zijn we aan de laatste hoofdstukken begonnen. Bij taal zullen we gaan oefenen in het in alfabetische volgorde zetten van woorden. De kinderen leren wat een zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en een werkwoord is. Met rekenen gaan we oefenen in het doortellen (25+..=60), optellen en aftrekken tot 100 en we gaan de getallenlijn tot 500 verkennen. Willen jullie thuis goed de tafels blijven oefenen? Voor spelling geldt dat we aan de slag zullen gaan met woorden als JAGER en BAKKER. Dat is een hele ingewikkelde klus!


Tags: ,