Tevredenheid

Een bekwaam team
Veilig klimaat

Iedere twee jaar wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder leerlingen, ouders en personeelsleden van De Ladder. In november 2018 is het tevredenheidsonderzoek door het Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek uitgevoerd. Het is mooi om te zien dat de ingezette ontwikkelingen effect hebben gehad op een toename in de tevredenheid bij zowel leerlingen, ouders en personeelsleden. In het downloadcentrum onder het kopje ‘tevredenheid’ zijn de uitgebreide rapporten van deze onderzoeken te lezen.

Leerlingen

 • Hulp door leerkracht
 • Geringe mate van pesten
 • Waardering klas
 • Gymles
 • Duidelijkheid schoolregels

8,2

Ouders

 • Veiligheid en plezier in schoolgaan
 • Contact medewerkers
 • Leereffect en bekwaamheid leerkrachten
 • Informatievoorziening
 • Aansluiting niveau
 • Aandacht voor excursies en uitstapjes

8,1

Medewerkers

 • Samenwerking met collega’s
 • Contacten me leerlingen en ouders
 • Communicatie binnen de school
 • Schoolimago en groepsgrootte
 • Persoonlijke ontwikkeling

8,5

Iedere twee jaar wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder leerlingen, ouders en personeelsleden van De Ladder. In november 2018 is het tevredenheidsonderzoek door het Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek uitgevoerd. Het is mooi om te zien dat de ingezette ontwikkelingen effect hebben gehad op een toename in de tevredenheid bij zowel leerlingen, ouders en personeelsleden. In het downloadcentrum onder het kopje ‘tevredenheid’ zijn de uitgebreide rapporten van deze onderzoeken te lezen.

Leerlingen over De Ladder

‘Ik vind het projectonderwijs super leuk. Het is mijn lievelingsvak!’

‘Ik vind het schoolplein steeds leuker worden, bijvoorbeeld met het voetbalveldje en ook het nieuwe speeltoestel.’ 

‘Het is de leukste school van de hele wereld!’

‘Gymmen is het allerleukste met juf Marijke’.

‘We gaan vaak naar buiten in het bos met natuur’

‘De juffen en meesters zijn geweldig. Ze doen goed hun best.’

Ouders over De Ladder

‘Betrokken, zorgzaam, veilig. Daarnaast een enthousiast en bekwaam team.’

‘Goede sfeer op school en het projectmatig werken, waarbij de interesse van het kind wordt gewekt.’

‘Fijne en open wijze van communicatie en korte lijnen. Duidelijke structuren op school.’

‘Laagdrempelig contact en er hangt een gemoedelijke sfeer’.

‘Aandacht voor het kind, mogelijkheden voor een beetje extra aandacht waar nodig en veel aandacht voor sociaal-emotionele zaken.’

‘Veel aandacht voor verschillende vakken en veelzijdig lesprogramma met een apart programma voor meerbegaafde kinderen die dat nodig hebben.’

Leerkrachten over De Ladder

‘Ik vind het heel leuk en fijn om op deze school te werken. Ben echt wel trots op onze school.’

‘De school heeft een betrokken, dynamisch team.’

Er is ‘oog’ voor elkaar, aandacht voor iedereen, open en betrouwbare veilige sfeer’.

‘Ik heb de mogelijkheid gekregen om mij verder te ontwikkelen en iets moois op te zetten op school voor meerbegaafdheid.’

‘Er is vertrouwen, durf en lef binnen het team om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling.’