Nieuws

Uitreiking Kanjercertificaat

Geplaatst: 1 juni, 2018

Met alle aandacht in de media is het jullie vast niet ontgaan dat het onderzoek consortium van de NRO vorige week een rapport heeft gepubliceerd over de effectiviteit van anti-pestmethodes. Het eerste wat opvalt is dat het rapport zelf een stuk genuanceerder is geschreven dan in een aantal krantenartikelen is te lezen. De effecten die bij programma’s zijn gevonden, zijn bijvoorbeeld niet groot. Doordat de Kanjertraining zich op veel meer onderwerpen dan alleen pesten richt, was het vanuit dat oogpunt te begrijpen dat de effecten op korte termijn gering zouden zijn. Veel andere bekende methodes voor sociaal-emotionele ontwikkeling hebben zich tijdens het onderzoek teruggetrokken; de Kanjertraining niet. Weliswaar is het effect op pesten in dit onderzoek niet aangetoond. Op andere onderwerpen is er wél bewijs volgens het rapport. Kinderen laten een afname zien van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering in klassen met veel problemen en op psychologenpraktijken. Zie databank voor effectieve jeugdinterventies.

Wat niet duidelijk wordt gecommuniceerd in de media is het feit dat zonder Kanjertraining conflicten toenemen in de klas. De Kanjertraining voorkomt een toename van conflicten. De onderzoeksscholen hebben geen ouderlessen gegeven, terwijl dit juist wel een belangrijk onderdeel is. Op De Ladder vinden jaarlijks deze ouderlessen plaats. De Kanjertraining leidt leerkrachten op in een periode van 4 jaar; zo ook de leerkrachten van De Ladder. Wij zijn er dan ook trots op dat 90% van de leerkrachten van De Ladder de opleiding van de Kanjertraining afgerond heeft. Het team van De Ladder kan gedegen Kanjerlessen geven! Op De Ladder merken wij een positief schoolklimaat onder andere dankzij de Kanjertraining. Op donderdag 14 juni zal op ludieke wijze het Kanjercertificaat uitgereikt worden aan De Ladder waarvoor alle kinderen en ouders worden uitgenodigd op het plein!


Deel dit bericht: