Waar zijn wij goed in?

We vertrouwen elkaar
Leesonderwijs

Als officieel erkende Kanjerschool stimuleren wij een positief schoolklimaat. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen hebben wij hoog in het vaandel staan. Er worden wekelijks lessen vanuit de Kanjertraining gegeven waar onderwerpen zoals luisteren en samenwerken, kritiek geven en ontvangen en vriendschap aan de orde komen.

 

Ons leesonderwijs is onderscheidend. Wij hebben een grote schoolbibliotheek, werken met de methode LIST en het programma Scoolwise vanuit Bibliotheek op school.

 

Binnen het projectonderwijs zijn de leerlingen onderzoekend en ontdekkend aan het leren in een betekenisvolle context. De zaakvakken en creatieve vakken zijn hierin verweven.

Leerlingen leren hoe ze creatief en kritisch kunnen denken, hoe ze mediawijsheid kunnen ontwikkelen en samenwerken vanuit de 21e-eeuwse vaardigheden. De excursies en uitstapjes zijn op het projectonderwijs afgestemd.

 

Er is een afwisselend lesprogramma waar leerlingen enerzijds werken met ICT-hulpmiddelen zoals Snappet op Chromebooks (laptops) en anderzijds vanuit boeken en schriften, coöperatieve werkvormen en spelend leren.

 

De school heeft een gevarieerd sportprogramma waarbij een vakdocent gym de gymlessen verzorgt. Daarnaast werken we samen met de sportverenigingen in Maarn, die clinics verzorgen.

 

De Ladder is een oecumenische school. Iedereen is welkom op De Ladder. Er wordt christelijk onderwijs geboden en er is aandacht voor andere wereldgodsdiensten.

 

Wij bieden een breed kunst en cultuurprogramma, waarbij we samenwerken met Kunst Centraal. Leerlingen komen gedurende hun schoolloopbaan met alle kunst- en cultuur disciplines in aanraking.